Firmy, obce a výzkumné organizace mohou žádat o dotace na rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury

15. 8. 2023 API Dotace

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), začala přijímat žádosti o dotace ve výzvě Služby infrastruktury. Firmy, obce a výzkumné organizace tak mohou žádat o finanční podporu na poskytování specializovaných poradenských služeb nebo výstavbu, provoz či rozšíření výzkumné a inovační infrastruktury.

Agentura pro podnikání a inovace

Výzvu vyhlásilo 1. srpna 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijímat až do 18. ledna 2024. Pro žadatele je připravena celkem 1 miliarda korun.

Cílem výzvy je posílit intenzitu společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem. „Žadatelé mohou dotace využít například na nákup externích specializovaných služeb, pořízení výzkumných zařízení, technologií a dalšího vybavení nezbytného pro fungování výzkumné a inovační infrastruktury. Dále také například na pořízení patentů, licencí a know-how nebo na přípravu projektové dokumentace. Mohou tak přispět k rozvoji vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a inovačních center v České republice, což pomáhá konkurenceschopnosti českých firem a jejich úspěchu na světových trzích,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Firmy a instituce mohou v této výzvě získat až 75 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, maximálně 150 milionů korun na jeden projekt.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API)
je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK a OP TAK. Mezi hlavní aktivity API patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů.