Nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby „bikesharing“

16. 8. 2023 MF ČR Doprava

S ohledem na skutečnost, že se umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství stalo problémem většiny velkých měst v České republice, přistoupilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem dopravy k vydání materiálu nazvaného „Metodické doporučení pro obce – nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby „bikesharing“. Cílem materiálu je představit místním samosprávám základní nástroje, které mohou v současné době využít k regulaci provozování komerční služby „bikesharing“.

Metodická pomůcka je zveřejněna na webu Ministerstva vnitra v sekci Metodické materiály ODK/Další metodické materiály, viz Dokumenty ODK.

Ministerstvo financí v této souvislosti upozorňuje, že jedním z nástrojů, které mohou samosprávy využít, je i zpoplatnění umísťování kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci služby „bikesharing“ místním poplatkem za užívání veřejného prostranství.