Jihomoravský kraj pošle další peníze na boj proti následkům sucha

17. 8. 2023 Jihomoravský kraj Dotace

Půl milionu na tůně v Senticích, čtvrt milionu na úpravy svahů pro zadržení vody v krajině ve Vranově u Brna nebo 100 tisíc na pořízení projektové dokumentace k rekonstrukci vodní nádrže v Lubné.

Jihomoravský kraj

Krajští radní ve středu 16. srpna 2023 rozhodli o poskytnutí dotací v rámci 2. kola výzvy dotačního programu „Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2023“ a doporučili je schválit zastupitelům. Ti budou uvedené dotace projednávat 21. září.

„Ve druhém kole výzvy jsme schválili 10 žádostí o dotaci v celkové částce 1,5 milionu korun. Na dotační program jsme z rozpočtu kraje letos vyčlenili celkem 20 milionů korun. Ke zmírnění dopadů sucha, eroze a k podpoře retenční schopnosti jihomoravské krajiny chceme využít každou korunu,“ říká náměstek hejtmana Jan Zámečník.

V rámci letošního 1. kola dotačního programu, které se uskutečnilo v první polovině roku, krajští zastupitelé schválili podporu celkem 148 žádostem o dotace v celkové částce 14,7 milionu korun. Třetí kolo běží nyní, přijímání žádostí potrvá až do 18. září.