O IROP je velký zájem, svědčí o tom už 3000 žádostí o dotaci

17. 8. 2023 MMR ČR Dotace

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, registruje už přes 3000 podaných projektů v novém programovém období 2021–2027. Administrativní kola u jednotlivých projektů tak jedou na plné obrátky a IROP s Centrem pro regionální rozvoj České republiky nezastavuje, ale šlape do pedálů.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Naším cílem je, aby žadatelé měli co nejširší paletu výzev pro své projekty a ty pak mohly co nejdříve přinášet pozitivní efekt v území,“ řekl ředitel Řídicího orgánu IROP Rostislav Mazal.

Z 3000 registrovaných projektů, které žádají o podporu, je už přes 1000 schváleno Řídicím orgánem IROP k realizaci. Právní akt k dotaci pak už má přes 800 projektů za celkem 17,6 mld. korun.

K dnešnímu dni IROP vyhlásil 58 individuálních výzev, 16 výzev městské aglomerace ITI a 8 výzev pro komunitně vedený místní rozvoj. Vyhlášeno tak je téměř 87 % alokace celého programu. Vyhlášené výzvy je možné sledovat na webových stránkách IROP.

Otevřených výzev pro příjem žádostí v IROP je celkem 54 a je v nich k dispozici 52,8 mld. korun. Vyhlášených výzev, které ovšem ještě nejsou otevřené pro příjem žádostí, je 10 za celkem 10, 9 mld. korun.

Všechny výzvy jsou v IROP 2021–2027 průběžné, což pro žadatele znamená, že hodnocení probíhá průběžně ihned po podání žádosti o podporu.