Nový stavební zákon aneb revoluce stavebního práva se (prozatím) nekoná

17. 8. 2023 ePravo.cz Bydlení a stavby

„Jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko“ byla revoluční myšlenka, která provázela proces vzniku zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nový stavební zákon“). Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se k uvedené koncepční zásadě hlásí i nadále a deklaruje ji ve svých tiskových zprávách. Jaká je však realita?