Český telekomunikační úřad bude nově dohlížet na digitální ekonomiku

17. 8. 2023 ČTÚ Veřejná správa online

Český telekomunikační úřad byl pověřen rolí národního koordinátora digitálních služeb. Koncepci, která pomůže zajistit jednotný dohled nad novými evropskými předpisy, schválila vláda. ČTÚ má již nyní kompetence v oblasti některých digitálních služeb, např. jako dozorový orgán pro tzv. nařízení P2B týkající se online platforem a internetových vyhledávačů. V budoucnu se jeho působnost dále rozšíří o dohled nad nařízením o digitálních službách, nad částí nařízení o správě dat a nařízením o datech.

Český telekomunikační úřad

Nařízení o digitálních službách přináší nová práva uživatelům online zprostředkovatelských služeb, která jim zajistí lepší pozici vůči poskytovatelům těchto služeb, a také větší ochranu dětí na sociálních sítích. Jako digitální koordinátor podle DSA bude po schválení transpoziční normy ČTÚ například udělovat zájemcům, kteří splní zákonné podmínky, statut důvěryhodných oznamovatelů, nebo prověřených výzkumných pracovníků, kteří budou moci například zkoumat algoritmy velkých digitálních platforem.

Nařízení o správě dat nastavuje pravidla pro opětovné využití a sdílení dat veřejného sektoru. Podle nařízení o datech uživatelé mimo jiné nově získají přístup k datům vytvořeným používáním produktů od chytrých hodinek po chytrou domácnost. Rovněž se zavádí rámec pro interoperabilitu a přenositelnost dat mezi poskytovateli služeb.

„ČTÚ se na roli koordinátora aktivně připravuje. Již nyní máme zodpovědnost za rovné podmínky na srovnávacích platformách. Postupně také skládáme tým odborníků a řešíme nastavení souvisejících procesů. Výkon nově svěřených kompetencí bude samozřejmě vyžadovat i kvalitní odborníky, a to přirozeně vyžaduje i odpovídající finanční prostředky. Naším cílem bude v prvním kroku důsledně zmapovat český trh poskytovatelů zprostředkovatelských služeb a navázat s nimi aktivní diskusi. V první fázi budeme přednostně klást důraz na nezbytnou osvětu. I proto plánujeme brzy uspořádat setkání se zástupci sektoru, na kterém poskytneme prostor pro vzájemnou debatu nad optimálním nastavením dohledu. To je cesta, která se nám osvědčila i v dalších oblastech naší působnosti,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.