Další nekvalifikovaní učitelé získají potřebné vzdělaní díky kraji

18. 8. 2023 Karlovarský kraj Školství

Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pedagogů. Jednou z cest, jak přispět ke zlepšení situace v regionálním školství, je podpora doplnění jejich potřebného vzdělání. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání schválila individuální dotaci Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, která bude využita na zabezpečení výuky nekvalifikovaných učitelů 1. stupně základní školy.

Karlovarský kraj

„Vysoká nekvalifikovanost učitelů je jedním z problémů, který již delší čas trápí základní i střední školy v našem kraji. V této souvislosti jsme proto na minulém zasedání rady odsouhlasili individuální dotaci Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni ve výši 891 300 korun. Peníze půjdou na úhradu nákladů spojených s výukou ve studijním programu Učitelství pro 1. stupeň základní školy, jež bude probíhat v kombinované formě studia na pracovišti fakulty v Chebu. Dle informací, co máme k dispozici, bude díky prostředkům od kraje zajištěno studium pro 80 studentů ve 3 ročnících,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Vedení Karlovarského kraje si je vědomo problému s nedostatkem kvalifikovaných učitelů na základních a středních školách a postupnými kroky se snaží tuto situaci řešit. Kromě toho, že kraj přispívá na realizaci výuky pro učitele, jimž chybí potřebná kvalifikace, vypisuje každoročně také dotační titul, prostřednictvím něhož podporuje přímo studující učitele. O příspěvek žádají školy, v nichž jsou zaměstnaní, a jen v letošním roce na tyto účely šlo 200 tisíc korun. Dále kraj uděluje budoucím pedagogům vysokoškolská stipendia a od roku 2020 vyplácí nově nastupujícím učitelům také náborové motivační příspěvky ve výši 200 000 korun.