Pardubický kraj pomáhá, aby byly vyslyšeny připomínky starostů k dostupnému bydlení

21. 8. 2023 Pardubický kraj Bydlení a stavby

Vláda se chystá řešit problém drahého bydlení, s nímž se potýká nejenom mladá generace. Jedním z avizovaných nástrojů je dotační program Dostupné bydlení. V něm budou moci města a obce získat v příštích letech finance na výstavbu a rekonstrukce bytových domů. Radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr proto informoval starosty o chystané příležitosti s tím, že Pardubický kraj pro Ministerstvo místního rozvoje zajišťuje zpětnou vazbu od případných žadatelů.

Pardubický kraj

„V tomto případě jsme jako kraj v roli mediátora. Všichni víme, že dostupné bydlení je pro mladou generaci velkým problémem, proto vláda přichází s návrhem, že pod Národním plánem obnovy zřídí speciální dotační titul Dostupné bydlení. Skrz něj chce nejen radnicím pomoci s výstavbou nových bytů či rekonstrukcí stávajících budov. Je to skvělá zpráva a pro města je to příležitost přilákat či udržet obyvatele, nicméně je potřeba dát pozor na podmínky výzvy. Bydlení bude určeno lidem do 35 let bez vlastního bydlení, domácnostem, kde jsou zaměstnanci vybraných oborů, jako je například školství či zdravotnictví, nebo obětem domácího násilí. Výše podpory se liší podle záměru a také bude třeba počítat s tím, že podpořené bytové domy musí splnit přísné energetické standardy. Je to komplexní balíček požadavků, který bude potřeba dodržet. Proto jsem starosty již v této fázi informoval o této příležitosti a očekávaných pravidlech, aby s nimi mohli počítat v předstihu,“ uvedl radní Valtr.

Odbor rozvoje krajského úřadu také nabídl starostům dotazník, kde mohou přiblížit své plány na rozvoj bytového fondu obce, zda zvažují využití tohoto dotačního titulu či s jakými problémy se při plánování výstavby potýkají. „Tuto zpětnou vazbu poskytneme ministerstvu, aby před spuštěním výzvy vzalo ohled na názor starostů. Jedná se o pilotní projekt, náš kraj je první, který se do přípravy takto zapojuje,“ dodal Ladislav Valtr, podle kterého je stále možné dotazník vyplnit. Také jeho výsledky pomohou k správnému nastavení výzev, které by měly být vyhlášeny v polovině příštího roku.