Inspirace pro veřejný sektor

25. 8. 2023 Crest Communications Bydlení a stavby

Moderní přístupy ve stavebnictví jako digitalizace a BIM modelování se objevují v tuzemské realitě stále poskrovnu, navíc zůstávají doménou především komerční sféry nemovitostí. Nicméně vývoj jde neúprosně kupředu a cílem odvětví by měla být snaha rozšířit nové znalosti a know-how na co nejširší spektrum realit, a to včetně objektů občanské vybavenosti, které jsou financovány z kapes daňových poplatníků.

Příkladem a inspirací může být úspěšný projekt soukromé základní školy Guliver v Banské Štiavnici na Slovensku. Ta vyniká nejenom výjimečnou architekturou, ale také samotným průběhem výstavby s využitím přední evropské platformy pro digitalizaci ve stavebnictví PlanRadar. O své zkušenosti a postřehy z praxe se podělil Miroslav Hriň, ředitel a hlavní technický supervizor inženýrské kanceláře Cam-am, která během realizace zajišťuje jak projektový management, tak technický a stavební dozor.

Základní škola Guliver – oceňovaný unikát s optickým závojem

Realizace Soukromé školy Guliver s kapacitou pro 180 žáků se odehrává již od roku 2018, přičemž je rozdělena do dvou fází: na výstavbu samotné školy, která je zasazena do venkovního parku se dvorem a dále sportovního areálu (od tělocvičny přes atletický ovál a lezeckou stěnu až po plavecký bazén) a také parkoviště. V roce 2021 byla zkolaudována hlavní budova školy a v současnosti probíhá dostavba objektu ZSG DO 1. Plánovaný termín dokončení je ještě letos v srpnu.

Unikátní komplex architektonického studia Richard Murgaš Architects vzniká na místě městského brownfieldu poblíž vlakového nádraží v Banské Štiavnici. Architekti vsadili na jednoduchý design šedého kvádrového monolitu s čistými liniemi doplněný geometrickými vzory. K výrazným prvkům hlavní budovy patří prosklená fasáda pokrytá textilní membránou. Ta zajišťuje správný poměr světla a stínění ve třídách s výhledem ven bez výrazných rušivých elementů během výuky. Naopak večer, když je budova osvětlena zevnitř, se barevný vnitřek školy ukáže i kolemjdoucím. Všechny střechy objektů jsou pokryty extenzivní zelení a o vnitřní komfort se stará inteligentní systém řízení budov. Ten v závislosti na množství slunečního svitu i hladiny CO2 v interiérech automaticky zahajuje větrání/klimatizování prostor, jejich zatemňování či nastavení správné intenzity umělého osvětlení.

ZŠ Guliver – hlavní budova
ZŠ Guliver – hlavní budova

Na první pohled je zřejmé, že tato škola nemá standardní uspořádání. Jednotlivé třídy jsou seskupeny maximálně ve trojicích na jednom půlpodlaží. Spolu s relaxační zónou, místnostmi pro práci v týmech i nezbytnými šatnami vytvářejí prvek tzv. klastrů, které jsou ve škole celkem čtyři. Jelikož budova nemá žádné chodby, jsou navzájem propojeny rameny pobytového schodiště. Podoba školy přirozeně zaujala i odbornou veřejnost a získala dvě nominace v architektonické soutěži.

Zavedení digitální aplikace

Hlavní odpovědnost společnosti Cam-am při realizaci školního areálu Guliver spočívá v kompletním projektovém řízení. Miroslav Hriň jako ředitel i hlavní technický dozor firmy zajišťuje koordinaci veškerých činností, zadávání projektů i jejich plnění na stavbách. S tím souvisí nutnost neustálé evidence a zanášení změn v projektové dokumentaci, přehled o vadách a nedodělcích, pořádek v dokumentaci stavby i spolupráci se subdodavateli. To vše jsou oblasti, s jejichž efektivním řízením pomáhá digitální platforma určená přímo pro realitní profesionály. Svým uživatelům umožňuje připojit se na dálku ke cloudové aplikaci a sdílet tak informace v reálném čase a mezi všemi relevantními účastníky výstavby.

„PlanRadar považuji za komplexní nástroj pro řízení stavby a celkovou koordinaci. Implementace je intuitivní a v souladu se softwary, na které jsme zvyklí,“ komentuje Miroslav Hriň a pokračuje: „Poprvé jsme ho začali používat právě při zahájení projektu Guliver a mimo jiné i díky této platformě se vše podařilo bez problémů rozběhnout. Na projektu Guliver spolupracuje přibližně 12 technickohospodářských pracovníků a 20 firem se svými interními týmy. Aplikaci používají zejména vedoucí pracovníci jako stavbyvedoucí, mistr, stavební dozor či projektant, kteří následně předávají aktuální informace ze stavby svým lidem,“ vysvětluje Miroslav Hriň.

Zavedení inovativního systému pro digitalizaci procesů ve stavebnictví přináší celou řadu výhod. Omezuje potřebu schůzek za účelem projednání dalších kroků a postupu výstavby o 10 %, snižuje množství e-mailové komunikace o 30 % a umožňuje efektivní tvorbu reportů s úsporou času až o 50 %. Výsledkem používání uvedené platformy je zvýšení počtu dokončených úkolů zhruba o třetinu a zlepšení celkové produktivity až o 60 %.

Výrazně se zlepšila také týmová spolupráce a zvýšil se počet interakcí až o polovinu, jelikož je možné komunikovat kdykoliv na dálku. „Díky snadnému sdílení informací nám vzrostla angažovanost v týmu a celková kooperace je nyní efektivnější,“ komentuje Miroslav Hriň a dodává: „V neposlední řadě se nám s pomocí digitalizace podařilo také zredukovat množství papírových dokumentů, a to o 60 % v případě papírových plánů a o 30 %, pokud jde o množství papíru na stavbě.“