Ministr životního prostředí Petr Hladík řešil na návštěvě v Pardubickém kraji dotazy zástupců kraje i měst

23. 8. 2023 Pardubický kraj Regiony

Na návštěvu Pardubického kraje přijel v závěru minulého týdne ministr životního prostředí Petr Hladík. Na jednáních v Národním hřebčínu v Kladrubech nad Labem, se samosprávami na Pardubickém kraji, v Holicích, Pardubicích a také ve firmě na výrobu větrných elektráren v Chrudimi ho doprovázel náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Pardubický kraj

„Bylo to poprvé, co ministr životního prostředí navštívil Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Ministerstvo má od začátku svého zástupce v Radě památky UNESCO. Zapsání krajiny hřebčína na tento seznam má totiž nejen kulturní, ale také přírodní hodnotu spojenou s územím Natura 2000 a krajinnou památkovou zónou Kladrubské Polabí. V minulém roce tu navíc pracovníci hřebčína vysadili tři kilometry nových ovocných alejí,“ uvedl Roman Línek, který je i předsedou Rady památky UNESCO.

Další zastávkou byly Holice a jejich projekty na hospodaření s vodou a pak také město Pardubice, které řeší spalovnu nebezpečného odpadu v Rybitví. „Pan ministr se nemohl ke spalovně sám vyjádřit, protože je odvolacím orgánem, ale vyslechl si argumenty kraje, města i místních samospráv, kterých se případné obnovení spalovny dotýká. Musím říct, že v této otázce jsme napříč politickými stranami zajedno v tom, že spalovna nebezpečného odpadu do takto už nyní zatíženého území nepatří,“ řekl Línek. Ten s ministrem zavítal také do chrudimské firmy SIAG, která má v areálu bývalé Transporty jeden ze svých tří provozů na výrobu větrných elektráren. Většina jejich výrobků jde nyní do zahraničí, ale právě větší zastoupení obnovitelných energetických zdrojů je podle Petra Hladíka jednou z priorit vlády.

„Vláda České republiky vidí budoucnost energetiky jednoznačně v mixu jaderné energetiky a obnovitelných zdrojích. Podle studie Deloitte vypracované pro Svaz moderní energetiky může výstavba obnovitelných zdrojů dále vylepšit příjmy domácností o 145 mld. Kč, navýšit výrobu v ČR o 721 mld. Kč a vytvořit 34 000 pracovních míst. Každá investice do rozvoje obnovitelných zdrojů nebo také do energetických úspor se státu mnohonásobně vrátí,“ dodal ministr Hladík

O těchto tématech se hovořilo také na Pardubickém kraji, kde se jednání zúčastnili náměstci hejtmana Michal Kortyš a Michaela Matoušková a radní pro životní prostředí Miroslav Krčil. „Zajímalo nás například, jak to bude s takzvanými Go-To zónami. Tedy místy, kde má být možné ve zjednodušeném režimu než ve stávajícím povolovacím procesu umístit a vystavět zejména větrné elektrárny, a to jak jednotlivá zařízení, tak větrné parky. Jde o zásah do krajiny, a proto je potřeba vše pečlivě posoudit a volit co nejcitlivější přístup. MŽP v této souvislosti podle slov ministra Hladíka připravuje vytipování možných lokalit v celé ČR a v každém kraji na základě dat o území a různých limitů a tyto návrhy budou na podzim projednávány s kraji,“ uvedl radní Krčil.

V rámci části debaty týkající se nakládání s odpady ministr Hladík jednoznačně odmítl možnost dalšího prodlužování skládkování v současném rozsahu. „V oblasti odpadového hospodářství je prioritou ministerstva nerozšiřovat plochy skládek odpadů ale využívat odpady modernějším způsobem, např. materiálovým využitím odpadů. Odložit konec skládkování na rok 2030 považuji za chybu minulé vlády, kvůli které se výrazně zpomalily investice do energetického a materiálového využívání odpadů,“ řekl Petr Hladík.

Dalším tématem, o kterém se hovořilo, byla otázka financování obnovy lesních porostů po kůrovcové kalamitě. Radní Krčil podpořil avizovaný záměr použít část výnosů z emisních povolenek právě na obnovu lesů. „Pan ministr nám potvrdil, že tento postup má i podporu jeho ministerstva a je ve shodě také s ministerstvem zemědělství, což vnímám jako pozitivní. Tato problematika má být součástí projednávání státního rozpočtu,“ doplnil Miroslav Krčil.

„Ptali jsme se také na novou legislativu pro těžbu strategických surovin. Ta se v našem kraji týká těžby manganu na Chvaleticku. Pan ministr uvedl, že dohled nad těžbou by měla mít Česká geologická služba, která má u nás největší zkušenosti s šetrnou těžbou a dodržováním všech předpisů,“ sdělila náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.

Ministr Hladík také absolvoval jednání se zastupiteli obcí v Chrudimi a navštívil úspěšně zelené projekty v Litomyšli. Na závěr výjezdu ho pak čekala debata s občany v obci Dvakačovice.