Čas na podání přihlášky do soutěže Komunální projekt roku 2023 se rychle krátí

23. 8. 2023 MMR ČR Regiony

Už jen do úterý 12. září je možné přihlásit se do celostátní soutěže Komunální projekt roku 2023, která letos pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše vstoupila do svého již 9. ročníku.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Neomezený počet svých projektů mohou do soutěže přihlašovat obce, městyse, města i městské části a městské obvody. Musí jít o projekty, které byly uskutečněny v období od 1. ledna 2022 do 12. září 2023. Účast v soutěži je bez vstupního poplatku.

Soutěžní kategorie jsou následující: Sociální projekt roku, Veřejné zdraví a sport pro všechny, Utváření veřejného prostoru, Veřejná zeleň, Odpadové hospodářství, Chytrá obec, Kulturní a vzdělávací činnost, Ekologický projekt roku – a nově také Bezpečný úřad a Komunální a komunitní energetika. Udělena bude i Cena ministra pro místní rozvoj.

Uzávěrka příjmu přihlášek byla stanovena na úterý 12. září 2023, vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 24. října v prostorách nové moderní radnice Městské části Praha 12. Na vyhlášení výsledků soutěže budou pozváni všichni její účastníci.

Charakteristiku jednotlivých soutěžních kategorií i jednoduchou on-line přihlášku, stejně jako informace o vítězných projektech z předchozích ročníků soutěže najdete na www.komunalniprojektroku.cz.

Soutěž je podporována Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR, Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR.