Méně byrokracie a spravedlivější daň z hazardu, SMS ČR oslovilo koalici s návrhy na úpravu konsolidačního balíčku

23. 8. 2023 SMS ČR Ekonomika

Trojici návrhů na úpravy vládního konsolidačního balíčku zaslalo předsedům všech vládních stran Sdružení místních samospráv ČR. Týkají se daně z nemovitých věcí a daně z hazardu. Cílem je, aby se vládou navrhované změny promítly co nejméně negativně do obecních rozpočtů, případně mají ušetřit obcím práci s náročnou byrokracií.

Sdružení místních samospráv ČR

SMS ČR považuje za velmi důležité, že se s největší pravděpodobností podaří udržet daň z nemovitých věcí jako stoprocentní příjem obcí, stejně jako pravomoc obcí nastavovat výši daně prostřednictvím koeficientů.

„Byli jsme rovněž ujištěni, že stát nebude na obce přenášet náklady za administraci výběru této daně, které dosahují přibližně 1,2 miliardy korun. V materiálu, který jsme zaslali zástupcům koalice ještě navrhujeme, aby obce mohly stanovovat koeficient pro výši této daně pomocí obecně závazné vyhlášky, a ne opatřením obecné povahy, což by pro obce zbytečně představovalo byrokraticky složitý postup,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR.

Další dvojice návrhů se týká rozdělení daně z hazardu. Na rozdíl od vládního materiálu SMS ČR navrhuje, aby podíl pro obce z výnosů hazardních her provozovaných online byl 20 %. Vládní návrh počítá se 100 % příjmem státu.

„Jsme přesvědčeni, že poměr by měl být pro obce určitým způsobem zachován, protože se potýkají s negativními dopady online hazardu, které jsou mnohdy stejné jako u klasických automatů v hernách,“ uvádí Eliška Olšáková.

Druhý návrh z této oblasti zavádí rozdělení výnosu daně z technických hazardních her v kamenných provozovnách na 40 % pro stát, 40 % pro obce podle počtu povolených herních pozic a 20 % pro kraje podle počtu povolených herních pozic.

Tuto trojici výše uvedených návrhů předložilo SMS ČR v rámci společného postupu územních partnerů ve shodě se Svazem měst a obcí ČR.

„Na srpnovém jednání s ministrem financí jsme důrazně odmítli ve sdílených daních krácení výplatního poměru pro obce z DPH. Naopak navrhujeme v RUD podíl pro obce a kraje z DPH navýšit tak, aby byl kompenzován propad ve výběru této daně, který navrhované legislativní změny v konsolidačním balíčku přinesou. Určitý prostor pro změny v RUD ve prospěch státu vidíme v daních z příjmů fyzických a právnických osob,“ dodává Eliška Olšáková.