SMO ČR: U daně z nemovitosti nakonec zvítězil zdravý rozum a naše argumenty

24. 8. 2023 SMO ČR Ekonomika

Výnos z daně z nemovitosti by podle koaličního pozměňovacího návrhu zůstal obcím ze 100 procent výměnou za snížení příjmů ze sdílených daní v rámci rozpočtového určení daní v rozsahu deseti miliard korun. To je výsledek nočního jednání vlády, s kterým půjdou její členové do poslanecké sněmovny, tak jak dnes ráno informovala média.

Svaz měst a obcí České republiky

Na základě argumentů Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) si i nadále ponechají obce 100 % výnosu z daně z nemovitosti, a i její výše zůstane v jejich kompetenci. U té musí obce zvážit všechna pro a proti a vysvětlit je svým občanům, zároveň ti mohli hned vidět, jak byla částka z daně použita. V případě odvodu do státního rozpočtu by se její zvýšení nepromítlo do rozvoje obce a lidé by to chápali jen jako v podstatě státní zvůli. Občané v roli poplatníků daně z nemovitých věcí, která má lokální charakter, vykazují také efektivnější dozor nad výběrem daně a při správě jejího výnosu.

„Opravy chodníků či stavby nových, správa veřejného osvětlení, odvoz odpadu a mnoho dalších služeb, které poskytuje obec svým obyvatelům, něco stojí,“ říká předseda SMO ČR a starosta města Kyjov František Lukl a pokračuje: „A kde na to obec bere? Právě výnos daně z nemovitosti, kterou odvedou občané té které obce nebo města, je příjmem, za který obec toto vše může poskytovat. A občan si zase recipročně hned může zkontrolovat, zda jeho peníze byly použity účelně. Výsledek nočního jednání kabinetu chápeme tedy jako vítězství zdravého rozumu a našich argumentů.“

Informace z médií také obsahovala výsledek jednání vlády ohledně rozdělení daně z hazardu. V tomto směru je stanovisko Svazu odlišné.

„Nejen u hracích automatů, ale i u on-line hazardních her nese obec na svých bedrech odstraňování či předcházení negativních vlivů a jevů spojených s hazardem. Zvýšená kriminalita, sociální a adiktologická práce, prevence, práce s mládeží s sebou nesou požadavky na navýšení finančních prostředků. Proto trváme na 20 % z výnosu on-line hazardních her a u land based technických her pak rozdělení výnosů podle počtu povolených herních automatů,“ vysvětluje František Lukl.

Toto vyjádření se týká dnešních ranních informací z médií, po představení oficiálního stanoviska vlády bude SMO ČR opět reagovat.