Nesouhlasíme se změnou rozpočtového určení daní pro kraje, vzkazuje rada

25. 8. 2023 Ústecký kraj Ekonomika

Rada Ústeckého kraje vyjadřuje nesouhlasné stanovisko k návrhu změny RUD krajů zpracovaného Radou asociace krajů. Jakýkoliv návrh na přerozdělení podílů mezi kraji bez navýšení celkového podílu krajů na RUD je pro Ústecký kraj neakceptovatelný. Dopis s tímto stanoviskem byl zaslán čelním představitelům státu a všem parlamentním stranám a poslancům a senátorům zvoleným v Parlamentu ČR za Ústecký kraj.

Ústecký kraj
  • Návrh neodráží reálné hodnoty výdajů krajů prostřednictvím navržených vah kritérií.
  • Kritéria neadekvátně zjednodušují ekonomickou problematiku hospodaření krajů.
  • Některá kritéria extrémně zvýhodňují nejmenší kraje.
  • Není zohledněno hledisko sociálních problematiky Ústeckého kraje.
  • Není zohledněn fakt, že je Ústecký kraj zřizovatelem 7 nemocnic v kraji.
  • Návrh změny RUD nevyjadřuje reálnou potřebu Ústeckého kraje na správu a údržbu silnic a zajištění dopravní obslužnosti.
  • Jsou formulovány pouze kritéria a jejich váhy bez dalšího zdůvodnění, u některých kritérií není zřejmý jejich význam a související ekonomické vazby na výdaje krajů ani reálné podklady ze kterých váhy kritérií vznikly.
  • Velký problém spatřujeme v tom, že pokud by tento model z časových důvodů (zařazení tohoto návrhu v rámci pozměňovacího návrhu k aktuálně projednávanému konsolidačnímu balíčku v PS PČR) měl na základě nově definovaných kritérií směřovat pouze k přepočtení procent, kterými se jednotlivé kraje podílejí na celostátním hrubém výnosů daní (procenta jsou uvedena v příloze č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní), nebyl by naplněn původní záměr nahradit současné pevné procentní podíly jednotlivých krajů na sdílených daních systémem kritérií a jejich vah, které budou odrážet měnící se podmínky jednotlivých krajů.
  • Podíl Ústeckého kraje na daňových příjmech krajů by klesl z 8,2425 % na 7,813 %, tj. pokles o 0,43 % oproti současnému stavu, což při aktuálních daňových výnosech představuje roční více než 400 milionů Kč, pokud by nedošlo ze strany vlády k navýšení celkového podílu krajů na RUD (aktuálně se kraje celkově podílejí na celostátním výnosu 9,78 %).
  • Záměrem MF bylo současně změnou RUD krajů snížit rozdíl v přepočtu příjmů ze sdílených daní na obyvatele – tímto návrhem se však rozdíl mezi kraji navýší až na cca 7000 Kč na 1 obyvatele.