Metodické sdělení ke zbořeništím v územním plánu

28. 8. 2023 ÚÚR Územní plánování

Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územního plánování, k problematice vymezování zbořenišť v územních plánech.