Končí prázdniny i řada školských investic

31. 8. 2023 Kraj Vysočina Školství

Po dobu prázdnin v řadě škol žáky vystřídali dělníci. Kraj Vysočina letos investuje do modernizace, oprav i staveb ve školství více než půl miliardy – celkem 550 milionů korun. Další peníze v řádech desítek miliónů korun z evropských dotací pomáhají na krajských školských objektech s realizací energetických úspor. Oproti roku 2022 bude Vysočina realizovat akce s navýšením rozpočtu o cca 18 %.

Kraj Vysočina

Letošní největší krajské školské projekty mají na Vysočině jedno společné, budou mít vliv na kvalitní zázemí pro sport. Například ve Žďáře nad Sázavou se před začátkem školního roku předá do užívání nová sportovní hala při VOŠ a SPŠ. Na Gymnáziu a Obchodní akademii v Pelhřimově je nové venkovní sportoviště s moderní lezeckou stěnou za celkem 14 miliónů korun, Gymnázium v Humpolci bude moci od října naplánovat rozvrh tělesné výchovy v kompletně opravené tělocvičně a sportovat v novém budou také žáci Obchodní akademie v Jihlavě, pro kterou kraj dokončil opravy tělocvičny za více než 16 miliónů korun.

Dílny průmyslové školy a odborného učiliště v Pelhřimově
Dílny průmyslové školy a odborného učiliště v Pelhřimově

Na Pelhřimovsku pokračují práce na novostavbě dílen pro SPŠ a SOU Pelhřimov. Dílny na Křemešnické ulici budou, stejně jako přilehlý objekt pro praktické činnosti, hotovy na podzim příštího roku. „Už na jaře chce mít kraj hotovou přestavbu dílen pro stejnou školu na detašovaném pracovišti v Kamenici nad Lipou. Za 45 miliónů korun tady realizujeme i energetická úsporná opatření,“ zmiňuje Karel Janoušek, radní kraje pro oblast majetku.

Na Jihlavsku patří mezi další složitější generální opravy už probíhající rekonstrukce domova mládeže na SUPŠ Jihlava-Helenín. Hotovo bude až příští rok a kraj bude za práce platit více než 115 miliónů korun. Postupnou rekonstrukcí dalších pater prochází i domov mládeže SOŠ a SOU Třešť. Nová supermoderní dílenská hala roste na jihlavské Polenské ulici. SŠ průmyslová, technická a automobilní Jihlava sem už příští rok bude moci přesunout praxe dílenských a řemeslných oborů. Kraj Vysočina přijde tato stavba na 42 miliónů korun.

Dílny Střední školy průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě
Dílny Střední školy průmyslové, technické a automobilní v Jihlavě

V Moravských Budějovicích bude Kraj Vysočina zhruba ještě půl roku pracovat na opravách domova mládeže Střední školy řemesel a služeb. Podle harmonogramu probíhají i práce na opravách zámku v Budkově, který Kraj Vysočina využívá jako dětský domov. Za zhruba 20 miliónů korun bude opravena fasáda, vyměněna okna a také bude rekonstruován vnitřní blok objektu s přihlédnutím k jeho původní historické podobě.

Do konce prázdnin bude dodavatel hotov s pracemi na opravách dvora a rekonstrukce vybraných učeben pro Gymnázium Havlíčkův Brod, postupují i osmimiliónové práce na opravách střech kuchyně a internátu střední školy v Ledči nad Sázavou.

Náročnou a citlivou rekonstrukcí prochází i památkově chráněný objekt VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, kde kraj mění v souladu s požadavky památkářů specifické skleněné výplně.

V rámci rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2023 je připravena přibližně sedmdesátka projektů – jde nejen o realizaci konkrétních akcí, ale také o projektovou přípravu dalších, které kraj plánuje uskutečnit v následujících letech. Jejich aktuálnost je konzultována s vedením škol, tak aby bylo možné připravit navazující aktivity škol. Kraj připravuje například pět velkých projektů, na které může v následujících letech vyčerpat až 100 miliónů korun z evropských dotací. V případě Gymnázia Nové Město na Moravě už je o úspěšném získání dotace rozhodnuto a v řádu týdnů bude kraj vypisovat veřejnou zakázku na dodavatele vestavby badatelské půdy. „Další projekty máme v různých fázích rozpracovanosti. Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč čeká na stavbu gastrostudia a pro Gymnázium Žďár nad Sázavou právě projektujeme přírodovědecké víceúčelové centrum,“ vyjmenovává radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. Další projekty připravené ke spolufinancování z EU jsou přístavba a vestavba odborných učeben pro SPŠ stavební Havlíčkův Brod a přístavba dílny pro instalaci CNC pro Gymnázium a SOŠ Ledeč nad Sázavou. Celková evropská dotace na vyjmenované akce by mohla dosáhnout 100 miliónů korun. U každé z nich se počítá i s odpovídající finanční spoluúčastí krajského rozpočtu.