Soutok Moravy a Dyje bude chráněnou krajinou

29. 8. 2023 Obec a finance Životní prostředí

Na Zámečku v Pohansku odstartoval v pátek 25. srpna ministr životního prostředí Petr Hladík proces vyhlášení nové Chráněné krajinné oblasti Soutok. Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Síť slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk se soliterními prastarými duby a lesy s mimořádně rozmanitou přírodou se má stát 27. chráněnou krajinnou oblastí ČR. Obce a další subjekty dotčené záměrem budou v rámci oficiálního procesu vyhlášení moci podat řádné námitky a připomínky.

„Proběhlo téměř tři sta jednání s obcemi, hospodáři a nejrůznějšími spolky a myslím, že se podařilo připravit návrh, který představuje opravdu širokou shodu v regionu. Vím, že místním obyvatelům leží osud zdejší lužní krajiny na srdci. Uděláme proto vše, aby se zachovala do budoucna i pro příští generace. Zkušenosti z jiných chráněných oblastí ukazují, že udržitelný rozvoj regionu přináší benefity nejen přírodě, ale i místním lidem,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík. Chráněná krajinná oblast Soutok má být vyhlášena do konce roku 2024.

Zámeček v Podhradí na Břeclavsku
Zámeček v Podhradí na Břeclavsku

„Moravská Amazonie si zaslouží vyšší stupeň ochrany. Odborníci po tom volají už delší dobu. Ještě to bude dlouhý proces a věřím, že se v něm podaří případné připomínky obcí vypořádat,“ dodává hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Podle návrhu, který připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, by rozloha chráněné krajinné oblasti Soutok měla činit 126,9 km2. Lesní pozemky tvoří 57 % oblasti, 96,5 % z nich je ve státním vlastnictví. Vyhlášení CHKO neznamená, že se přestane hospodařit – v těch nejcennějších místech bude však třeba hospodaření upravit ve prospěch přírody. Vymezení CHKO se podařilo navrhnout tak, že do území nejsou zahrnuta žádná města ani vesnice.

„Podařilo se vysvětlit, že vyhlášení CHKO nepřinese žádná omezení vstupu. Počítáme také s tím, že by se obdobně jako v Litovelském Pomoraví cíleně tlumily komáří kalamity. Návrh jsme průběžně upravovali podle připomínek, vše průběžně zveřejňujeme na našich webových stránkách,“ říká Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který je zmocněncem pro CHKO Soutok.

Krajina v oblasti soutoku Moravy a Dyje
Krajina v oblasti soutoku Moravy a Dyje (zdroj časopis Ochrana přírody)

Soutok Moravy a Dyje je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. Hostí rozmanité společenstvo hmyzu, která k životu potřebuje živé i odumřelé dřevo. V roce 2018 odtud byl dokonce popsán zcela nový druh brouka – kožojed moravský (Paranovelensis moravicus). Zdejší populace motýlů nesytek je nejbohatší v České republice, jenom zde žije vzácná můra svlačcová. Vyskytuje se tu na 250 druhů ptáků, 140 druhů z nich zde hnízdí jako například vzácný orel královský. Žije tu 80 % z našich původních druhů ryb, některé z nich nelze nikde jinde v České republice spatřit jako třeba drska většího i menšího či jesetera malého.

Území Soutoku je pro své mimořádné hodnoty od roku 2003 součástí sítě mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy, náleží do evropské soustavy Natura 2000 a na seznam světového dědictví UNESCO. Více na soutok.nature.cz.

Oblasti Soutoku Moravy a Dyje je věnováno celé číslo časopisu Ochrana přírody.