Zlínský kraj finančně podpoří přípravu projektů 24 obcí

30. 8. 2023 Zlínský kraj Dotace

Částkou 4,690 milionu korun navrhuje Rada Zlínského kraje podpořit přípravu 24 obecních projektů. Finance z krajského Programu na podporu obnovy venkova jsou určeny na zpracování projektových dokumentací na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci budov občanského vybavení. Rozhodnutí krajské rady ještě musí potvrdit krajští zastupitelé.

Zlínský kraj

„Od starostů víme, že mnoho obcí má problémy s čerpáním dotací kvůli nedostatku vlastních prostředků na přípravu projektů. Proto jsme letos nově umožnili obcím získat na projektovou přípravu z rozpočtu kraje 100 až 250 tisíc korun. Chceme jim tak pomoci a motivovat je ke zpracování rozvojových projektů, se kterými se mohou ucházet o podporu z národních či evropských zdrojů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj.

Mezi podporované aktivity patří zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP/DOS) a dokumentace pro společné řízení.

Podmínky pro získání této formy podpory splnilo 24 žádostí s rozmanitým zaměřením. Najdeme mezi nimi například projekty, jako je výstavba komunitního centra v Nedachlebicích, domova pro seniory v Horní Lidči či objektu pro dětskou skupinu v Březolupech. Dále se jedná o řadu podkladů pro rekonstrukce a přestavby objektů občanské vybavenosti, jako jsou základní či mateřské školy, knihovny, místní kulturní zařízení, hasičské zbrojnice či obecní úřady.

„Vzhledem k vysokému zájmu obcí o příspěvky počítáme pro příští rok s celkovým navýšením finančních prostředků pro tento program,“ dodal náměstek Traub.

Udělení dotací podle návrhu vedení Zlínského kraje musí ještě potvrdit krajští zastupitelé, jejichž zasedání je naplánováno na 11. září.