Standardizace územně plánovací dokumentace

30. 8. 2023 ÚÚR Územní plánování

V rámci Standardizace územně plánovací dokumentace byly ke dni 28. 8. 2023 v části „Dotazy a podrobnější informace na dotace z Integrovaného regionálního operačního programu“ doplněny dokumenty – „Studie proveditelnosti ke schválené dotaci z IROP – Chrudim“ a „Studie proveditelnosti ke schválené dotaci z IROP – Žatec“.