Zákon o podpoře v bydlení je investicí do budoucnosti

5. 9. 2023 Obec a finance Bydlení a stavby

Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádaly v Poslanecké sněmovně kulatý stůl ke společnému návrhu zákona o podpoře v bydlení. Jeho cílem je pomoci ochránit 1,3 milionu lidí ohrožených ztrátou bydlení. Pomůže také lidem v bytové nouzi, kterých je v ČR v současné době zhruba 154 000, z toho dvě třetiny jsou rodiny s dětmi.

„Na kulatém stole jsme přiblížili, co přesně zákon obsahuje, komu pomůže, co bude stát a kolik ušetří. Pozvali jsme experty, zástupce krajů i obcí, poslance a senátory – i ty opoziční. Legislativa na jedno volební období nemá cenu, chceme společně najít dlouhodobé řešení,“ prohlásil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

V úvodu Ivan Bartoš mimo jiné také zdůraznil, že připravovaný zákon není jedinou cestou k řešení bytové otázky, resort připravuje také řadu investičních programů, které pomohou situaci řešit. Za důležité však považuje, že zákonem o podpoře v bydlení se nastaví preventivní systémové řešení, které odstraní problémy budoucnosti. Zmínil rovněž některé právní problémy, které zbývá vyjasnit, například otázky garancí obcí a problematiku veřejné podpory. Zbývá také dořešit některé otázky související s financováním.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka uvedl v úvodu, že přístup obcí k navrhovanému postupu je dobrovolný a nevede samosprávu povinně k dalším administrativním opatřením. Jde o to, aby obce na základě vlastních zkušeností a lokálních poznatků přistoupily k systémovému opatření a využily možností, které zákon nabízí. Zmínil se rovněž o připravovaném zákoně o využívání nemovitostí, který bude pomocníkem v řešení bytových problémů.

Snímek z jednání k návrhu zákona o podpoře v bydlení
Snímek z jednání k návrhu zákona o podpoře v bydlení

Autoři navrhovaného zákona nejdříve představili jeho hlavní principy a nástroje, mezi které patří kontaktní místa pro bydlení, asistence pro klienty a garance pro pronajímatele bytů. Návrh zákona prošel meziresortním připomínkovým řízením a po konečném vypořádání připomínek bude koncem října předložen komisím Legislativní rady a vládě. Po projednání zákona v Parlamentu v příštím roce se očekává, že účinnost nastane od 1. ledna roku 2025.

Lucie Zapletalová z Vládního analytického útvaru přiblížila náklady veřejných rozpočtů související s neřešením bytové nouze. Ty vyčíslené ročně dosahují 4,1 miliardy korun, jedná se ale pouze o konzervativní odhad. Reálné náklady mohou být výrazně vyšší. „Pokud problém konečně začneme řešit, a to na systémové úrovni, můžeme ušetřené výdaje investovat jinde – třeba do rozvoje dětských skupin nebo do výstavby bytů. Zákon o podpoře v bydlení je investice do budoucnosti,“ dodal Bartoš.

Jedním z cílů zákona je do deseti let snížit počet lidí v bytové nouzi nejméně o 30 % z dnešních 154 000. „Dvě třetiny z toho tvoří rodiny s dětmi, samotných dětí je pak přes 60 000. Právě nevyhovující bydlení nebo dokonce absence bydlení má zásadní dopad na fungování rodiny, docházku do školy, schopnost dokončit vzdělání nebo najít si práci. To vše má potom výrazné nároky – finanční, kapacitní, personální – na sociální systém, tedy například na provoz ústavních nebo azylových zařízení, terénních, krizových a dalších sociálních služeb. Další souvislost potom vnímáme ve vazbě na změny v dávkovém systému, i tam je třeba aktualizovat stav tak, aby lépe odpovídal skutečným potřebám lidí,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Návrh zákona ve svém příspěvku podpořil například také Zdeněk Živčák, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Ostravy. Právě třetí největší město v zemi je jedním z míst, kde už kontaktní místo pro bydlení s úspěchem funguje. Zákon podle něj může dát šanci bydlet většímu množství lidí a umožní městu plánovat v delším horizontu, než jsou tři roky jako u stávajícího projektu.

Podporu návrh zákona našel také u dalšího řečníka Jiřího Kulhánka, 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje nebo ředitele Charity ČR Lukáše Curyly, který ocenil, že podporuje zranitelné osoby jako seniory nebo zdravotně znevýhodněné. Martin Lux ze Sociologického ústavu zase vyzdvihnul bydlení s garancí. Označil ho za levné a rychlé řešení, které brání segregaci chudších obyvatel, zapojuje neziskový sektor a je přátelské k trhu.

Zazněly také kritické připomínky. Například místopředseda SMO ČR a předseda Komory obcí Zdeněk Pištora, starosta Postoloprt vyjádřil skeptické očekávání. Podle zkušeností z praxe jsou pro řešení bytových otázek klíčové cenové mapy, jejichž celostátní zavedení a aktualizace bude velkým problémem. Další problém vidí v tom, že soukromí vlastníci bytů se budou velmi těžko přesvědčovat k zapojení do systému, neboť ochrana pronajímatelů je v právním řádu velmi slabá. Rovněž se zmínil o přístupu obcí, které již nyní velmi doplácí na přenesený výkon státní správy a navrhované činnosti je budou dále zatěžovat. Zástupce bytové komise SMO z Pardubic hovořil o finančním zajištění, které pravděpodobně nebude dostačující, stejně jako personální zajištění kvalifikovaným aparátem pracovníků.

V případě schválení se zákon zařadí mezi další součásti reformy Bydlení pro život, kterou MMR realizuje. Patří do ní například už schválený stavební zákon, investice do výstavby i rekonstrukce hlavně obecních bytů nebo stabilizace nájemních vztahů a další.