Karlovarský kraj nabídne více peněz na obědy dětem ze sociálně slabých rodin, rozšířil se také okruh možných žadatelů

6. 9. 2023 Karlovarský kraj Sociální problematika

Karlovarský kraj opět podal žádost o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus, konkrétně v projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2004/2005. Z tohoto budou podpořeny děti a žáci ze sociálně slabých rodin. Ve školním roce 2023/2024 kraj počítá s náklady ve výši více než 5,6 milionu korun.

Karlovarský kraj

„Již v minulosti jsme si ověřili, že o tento program projevují školy a školská zařízení velký zájem, proto jsem také velmi rád, že jsme se do něj zapojili i pro následující dva školní roky. Jako důležité vnímám, že jsme rozšířili skupiny možných žadatelů. Nově bude stačit potvrzení od takzvané třetí strany, což je například ředitel školy. Peníze z programu umožní dětem, jejichž rodiny se ocitly v nepříznivé finanční situaci, se stravovat společně se svými vrstevníky. Velmi pozitivně vnímám hlavně fakt, že právě tyto děti nebudou vyčleňovány z kolektivu,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.

Podpora je určena také dětem a žákům speciálních škol, školských výchovných a nově i ubytovacích zařízení typu domov mládeže a internátní zařízení, jejichž rodiny jsou ohroženy chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací.

Žadatelem dotačního programu může být škola nebo školské zařízení se sídlem v Karlovarském kraji. Ve školním roce 2024/2025 kraj počítá se zvýšením nákladů, dojde tak k navýšení výdajů, a to o 15 %, tedy celkem na více než 6,5 milionu korun. Financování dotačního programu probíhá formou ex-ante, což znamená, že školy a školská zařízení obdrží finanční prostředky v podobě záloh po uzavření smlouvy s Karlovarským krajem.

Jitka Čmoková