Liberecký kraj vylepší vodohospodářskou infrastrukturu bezmála 4 miliony

7. 9. 2023 Liberecký kraj Dotace

Radní Libereckého kraje na svém včerejším jednání odsouhlasili poskytnutí pěti individuálních dotací z Fondu ochrany vod. Z Programu vodohospodářských akcí kraj podpoří například prodloužení kanalizace nebo obnovu vodovodů.

Liberecký kraj

„Prostřednictvím Fondu ochrany vod, Programu vodohospodářských akcí, podporujeme projekty malých obcí do 4000 obyvatel, pro které znamená budování vodohospodářské infrastruktury velkou finanční zátěž,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství. „Podpořený projekt musí být zároveň v souladu s aktuálně platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.“

Z Programu vodohospodářských akcí 2023 kraj rozdělil prvním pěti obcím částku 3,849 milionu korun.

Město Dubá získalo na prodloužení kanalizace v Luční ulici dotaci ve výši 608 932 korun, což je 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Vodohospodářské sdružení Turnov získalo další čtyři dotace a sice na

  • přepojení čerpací stanice odpadních vod na Benecku ve výši 894 190 korun (50 % z celkových způsobilých výdajů),
  • obnovu vodovodu před obecním úřadem ve Vyskři ve výši 187 513,30 korun (50 % z celkových způsobilých výdajů),
  • obnovu vodovodu nad nádražím na Malé Skále ve výši 359 119,39 korun (50 % z celkových způsobilých výdajů) a
  • obnovu vodovodu v centrální části obce Loučky ve výši 1 800 000 korun (46,43 % z celkových způsobilých výdajů).

Dotace Liberecký kraj poskytuje na výstavbu, rozšíření či obnovu vodohospodářské infrastruktury, tedy vodovodů, kanalizací, vodojemů, čistíren odpadních vod či náhradních zdrojů pitné vody.

Filip Trdla