Stop přetíženým kamionům, radní schválili seznam možných lokalit s vysokorychlostními váhami

8. 9. 2023 Středočeský kraj Doprava

Středočeský kraj chce na svých silnicích rozšířit síť vysokorychlostních vah. Radní na svém zasedání schválili seznam osmi vytipovaných míst, kde by je chtěli do tří let vybudovat. Záměr doplní původní čtveřici v lokalitách Kolín-Sendražice, Říčany, Neratovice a Ovčáry. Instalace by měla vyjít na zhruba 82 milionů korun.

Středočeský kraj

Městec Králové, Krupá, Kořenice, Tursko, Chotýšany, Mokrovraty, Jince a Jiřice. To je osm silničních lokalit, kde by chtěl kraj spustit systém vysokorychlostního vážení. „Hodláme si tak ještě více došlápnout na přetížené kamiony, které ničí krajskou silniční infrastrukturu,“ konstatuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy. Ve Středočeském kraji jsou váhy již několik let instalovány na silnicích u Sendražic, Říčan, Neratovic a Ovčár.

„Středočeský kraj je využíván především pro tranzitní dopravu a vzhledem k prstencovitému tvaru svého území není v podstatě strany, která by byla zatěžována více anebo méně. Zkrátka naše silnice jsou velmi vytížené, jejich údržba nás ročně stojí několik miliard korun a není možné, aby síť byla zatěžována neúměrně, neřkuli nad rámec zákona. Proto jsme se rozhodli pro restriktivní krok a chceme pořídit dalších osm vah, které nejenže nákladní vůz rychle zváží, ale celý přestupek zaevidují a automaticky pošlou na úřad k vyřízení. Průjezd pak obvykle končí tučnou pokutou,“ pokračuje Karel Bendl.

Systém kontrolního vysokorychlostního vážení vozidel umožňuje účinnou a efektivní kontrolu přetěžování vozidel podle zákona o pozemních komunikacích. Je postaven na principu měření dynamických účinků na vozovku, které jsou vyvolány jednotlivými koly nebo soukolími (dvoumontáží). „Váhy dokáží detekovat vozidla, jejich registrační značky, počet náprav a z daných informací vytvořit vážní lístek. Pokud je vozidlo přetížené, je na základě lístku udělena pokuta. Jen za uplynulé více než čtyři roky jsme vybrali zhruba 25 milionů korun,“ doplňuje Karel Bendl.

Vysokorychlostní váhy, které budou fungovat v režimu 24/7/365, nejenže sníží náklady na opravy a údržby silnic, ale zvýší i bezpečnost silničního provozu. Informace získané z vah pak Krajská správa údržba silnic (KSÚS) využije i v systému hospodaření s vozovkou, při zlepšování organizaci a řízení dopravy v reálném čase na základě přímého toku informací, získá reálné podklady o skutečném zatížení komunikací pro účely dimenzování vozovek atd.

Systém bude instalován tak, aby přesně vyhověl všem zákonným opatřením (např. váhy musejí být instalovány tak, aby byly minimalizovány jakékoliv nepříznivé vlivy místa instalace na správnost měření a s ním spojených údajů).

Částka za pořízení osmi vysokorychlostních vah by se měla pohybovat okolo 82 milionů korun. KSÚS by je při přidělení finančních prostředků a po projednání s místními obcemi s rozšířenou působností měla nechat instalovat do tří let.

Michal Kroutil