Zlínský kraj chce spravedlivější rozdělení příjmů z daní, předkládá novelu zákona

8. 9. 2023 Zlínský kraj Ekonomika

Spravedlivější rozdělení peněz, které do krajů míří ze státního rozpočtu v rámci rozpočtového určení daní (RUD), řeší novela zákona, již překládá Zlínský kraj. Znění novely ve středu 6. září projednali krajští radní na mimořádném zasedání a doporučili zastupitelům v pondělí 11. září schválit její předložení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Zlínský kraj

„Využíváme zákonného práva a společně s dalšími kraji se zapojujeme do debaty a přípravy státního rozpočtu na příští rok. Spravedlivější rozdělení RUD je pro nás absolutní prioritou, za kterou dlouhodobě bojujeme. Už téměř dvacet let je totiž přepočet RUD pro náš kraj nespravedlivý, třetí nejnižší na jednoho obyvatele, a pro další rozvoj kraje a péči o náš majetek zcela nedostačující. Nezohledňuje naše neustále rostoucí náklady na zajištění zdravotnictví, sociálních služeb, dopravy nebo školství, proto nyní přicházíme s návrhem novely zákona, kterou to chceme změnit. Budeme apelovat na všechny poslance napříč politickým spektrem, kteří jsou z našeho kraje, aby náš návrh podpořili,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

V návrhu novely, který Zlínský kraj předkládá, by se finance v rámci RUD měly od 1. ledna 2024 rozdělovat podle jasně stanoveného klíče. Ten by měl zohledňovat počet obyvatel, rozlohu a strukturu kraje nebo délku silnic II. a III. třídy v krajské správě. Dále pak také počet výjezdových základen zdravotnických záchranářů, počet žáků středních škol zřizovaných krajem, počty urgentních příjmů I. typu v krajem zakládaných nemocnicích a pro všechny kraje shodný vyrovnávací koeficient.

Předkládaný návrh navíc počítá s tím, že do RUD by měly být nově zahrnuty prostředky na rekonstrukce silnic II. a III. tříd ve výši 4 miliardy korun. Dle dohody Asociace krajů ČR s Ministerstvem financí má totiž dojít ke změně ve finančních tocích a prostředky, které kraje získávaly formou dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury, budou krajům rozdělovány přímo dle pravidel RUD. Návrh dále počítá s navýšením základního podílu na sdílených daních tak, aby žádný kraj vyjma Hlavního města Prahy nebyl ve srovnání nového a stávajícího nastavení deficitní. Celkově tato úprava představuje změny procentuální výše RUD krajů ze stávajících 9,78 % na 10,8135 %.

Jan Vandík