S financováním sociálních služeb pomáhá státu ze svého rozpočtu i Moravskoslezský kraj

8. 9. 2023 Moravskoslezský kraj Sociální problematika

Moravskoslezský kraj rozdělil mezi poskytovatele sociálních služeb 232 miliónů korun. Z tohoto obnosu činilo 147 milionů od státu, 85 milionů korun vynaložil ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj. Tyto peníze jsou určeny na provoz sociálních služeb, také na drobné opravy budov či dofinancování osobních nákladů pracovníků.

Moravskoslezský kraj

„Financování provozu sociálních služeb je primárně zajišťováno penězi ze státního rozpočtu. Každoročně se ale ukazuje, že tyto státem poskytnuté prostředky prostě nestačí. Bylo by nepřípustné dopustit, aby kvůli tomu klesla kvalita nebo dostupnost péče o potřebné z našeho kraje. Proto i v tomto roce z krajského rozpočtu provoz sociálních služeb dofinancujeme,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a upřesnil, že 85 milionů z rozpočtu kraje podpoří celkem 76 žádostí a dokryje tak potřeby 306 sociálních služeb. Moravskoslezský kraj stejně jako v minulosti přispěje i ostatním organizacím, nejen těm, které zřizuje.

Součástí dotačního Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb je také realizace protidrogové politiky kraje. Z celkové částky, kterou krajští zastupitelé rozdělili, šlo na protidrogovou prevenci téměř 7 milionů korun.

Kromě peněz z krajského rozpočtu rozdělí kraj sociálním službám i 147 milionů korun od státu. Jedná se o prostředky, které kraj ponechal jako rezervu z letošního objemu určeného k financování běžných výdajů sociálních služeb. „Tato rezerva bude využita k financování zcela nových a navýšených kapacit sociálních služeb. Dá se využít i k úhradě zvýšených nákladů spojených s údržbou a opravami zařízení, či jiných specifických potřeb uživatelů poskytovaných služeb“, vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Navrátil s tím, že veškeré kroky v sociální oblasti souzní se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit na léta 2021–2023.

„Tento dokument je pro nás důležitým vodítkem, oporou, chcete-li páteří, podle které plánujeme všechny naše aktivity tak, aby byly služby a projekty v sociální oblasti vedeny systematicky a s jasnou vizí,“ vysvětlil náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a doplnil: „Krajští zastupitelé schválili Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit pro další období. V letech 2024–2026 navážeme na naše dřívější činnosti s tím, že naší prioritou bude podpora služeb terénního charakteru tak, aby mohlo co nejvíce lidí setrvávat ve svém přirozeném prostředí. Také budeme i nadále klást důraz na to, aby byly sociální služby poskytovány v návaznosti na aktuální potřeby našich občanů. Střednědobý plán také nastavuje fungování služeb, aby byly zajištěny personální kapacity, materiálně technické zázemí a financování,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil a doplnil, že dokument vznikl na základě spolupráce s obcemi, odborníky, uživateli služeb i veřejností.