Zapojení územního samosprávného celku do „daňového milostivého léta“ na základě usnesení jeho zastupitelstva

8. 9. 2023 MV ČR Legislativa

Stanovisko Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 5/2023

Ministerstvo vnitra České republiky