Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí

11. 9. 2023 ÚÚR Územní plánování

Byla zveřejněna aktualizovaná verze publikace „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2023“. Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům.