Vláda připravila podmínky pro používání elektronických dokladů

14. 9. 2023 Úřad vlády Veřejná správa online

Vláda odsouhlasila návrh zákona, který má umožnit používání e-Dokladů. Dále projednala návrh novely zákona o občanských průkazech a insolvenčního zákona.

Úřad vlády

Vláda projednala návrh novely zákona o právu na digitální služby. Navržená změna má umožnit používání elektronických dokladů namísto stávajících plastových. Zakotvuje právo občanů používat e-Doklady, upravuje způsob, jak se jimi budou občané prokazovat, stanoví povinnost pro dotčené subjekty elektronický doklad přijímat a nastavuje harmonogram náběhu této povinnosti. Lidé by tak mohli mít všechny doklady uloženy například v mobilním telefonu.

Vláda projednala rovněž návrh novely zákona o občanských průkazech a insolvenčního zákona. Cílem navržených změn je zachovat i po 31. prosinci 2024 zapisování rodných čísel do občanských průkazů a na neurčito odložit jejich nahrazení bezvýznamovými identifikátory. Na odložení tohoto kroku se vláda dohodla i s opozicí, vedou ji k tomu finanční důvody i nepřipravenost státních i soukromých subjektů na přechod na nové prokazování identity. Ze stejných důvodů se v insolvenčním zákoně zachová existující režim ztotožňování dlužníků v insolvenčních řízeních věřiteli založený rovněž na rodných číslech.