Středočeský kraj bojuje proti nespravedlivému rozdělení sdílených daní a přichází se zákonodárnou iniciativou

18. 9. 2023 Středočeský kraj Ekonomika

Zastupitelé Středočeského kraje na svém zasedání schválili zákonodárnou iniciativu, jejímž cílem je návrh novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je současné nastavení přerozdělování peněz vybraných na daních krajům, které je nastaveno nerovnoměrně a neodpovídá skutečnosti.

Středočeský kraj

Středočeský kraj a další kraje se v minulosti neshodly s Ministerstvem financí na navýšení objemu rozpočtového určení daní, které by vyrovnalo současné disproporce. Současná kritéria znevýhodňují Středočeský kraj ze všech krajů nejvíce a například v loňském roce činil jeho deficit cca 300 milionu korun. „Snažíme se o to, aby rozdělování sdílených daní reflektovalo současnou situaci v krajích a nevycházelo tak z doby, která absolutně neodpovídá současnosti. Doslova není možné systém zamrazit a nezohledňovat okolnosti, které se dějí. Ve Středočeském kraji došlo od roku 2000 k nárůstu počtu obyvatel o téměř 300 tisíc, to se ovšem v rozdělení sdílených daní neprojevuje a kraj je z tohoto hlediska výrazně diskriminován. Podle námi požadovaného přepočtu bychom například do rozpočtu 2022 získali navíc 1,14 miliardy korun. Nehodláme se vzdát a budeme za spravedlivé finance pro náš kraj a Středočechy bojovat,“ zdůrazňuje náměstek pro oblast dotací a financí Michael Kašpar.

Nově by se finance měly rozdělovat podle jasně stanoveného klíče. Ten by měl zohledňovat počet obyvatel, délku silnic v krajské správě (tzv. silnice II. a III. třídy, které tvoří největší část silniční sítě a jsou ve vlastnictví krajů), rozlohu a strukturu kraje. Dále pak organizaci zdravotnické záchranné služby (počet výjezdových základen v kraji), počet žáků středních škol zřizovaných krajem, počty urgentních příjmů I. typu v krajem zřizovaných nemocnicích a pro všechny kraje shodný vyrovnávací koeficient.

Předkládaný návrh počítá se zahrnutím prostředků na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tř. (Státní fond dopravní infrastruktury – SFDI) ve výši 4,0 mld. Kč do RUD krajů navýšením jeho podílu na sdílených daních. Dále počítá, v souladu s průběhem projednávání možností změn nastavení RUD krajů v Radě Asociace krajů České republiky, s navýšením základního podílu na sdílených daních tak, aby žádný kraj vyjma Hlavního města Prahy, nebyl se srovnání nového nastavení a v současnosti platného nastavení deficitní. Celkově tato úprava představuje změny procentuální výše RUD krajů, a to ze stávajících 9,78 % na 10,8135 %, z čehož navýšení kompenzační (odstranění deficitů některých krajů) činí 0,6192 % a navýšení o prostředky SFDI činí 0,4143 %.

Michal Kroutil