Ministr Hladík: Jde nám o budoucnost i lepší životní prostředí Ústeckého kraje, program Spravedlivá transformace pomáhá modernizaci regionu

21. 9. 2023 MŽP ČR Dotace

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) má za cíl pomoct regionům, které jsou negativně ovlivněné dopadem odklonu od uhlí a přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Program umožňuje lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace. Ministr životního prostředí Petr Hladík předložil vládě dokument, který shrnuje přínosy programu a zároveň obsahuje zaměření a stav přípravy plánovaných strategických projektů v Ústeckém kraji. Ty představují polovinu z celkové alokace pro Ústecký kraj, která činí zhruba 15 miliard korun.

Ministerstvo životního prostředí

Dokument poskytuje také informace o dvou projektech v Kadani, které podaly žádost do výzvy Konektivita. Výzva podporuje projekty zaměřené na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na středních školách.

Připravují se jak strategické projekty, tak projekty na podporu zkvalitnění odborných učeben a konektivity středních škol, digitalizace sociálních služeb, obnovu krajiny po těžbě nebo vouchery pro podnikatele. Program zároveň nabízí možnost finančního nástroje v podobě Úvěru Transformace, který je malým a středním podnikům poskytován prostřednictvím Národní rozvojové banky s alokací 600 milionů Kč pro Ústecký kraj. Tento nástroj má za cíl pomoci lokálním podnikatelům.

„Ústeckému kraji a jeho obyvatelům pomáháme podporou v oblasti transformace průmyslu i sociálně spravedlivého přechodu zejména díky Operačnímu programu Spravedlivá transformace, ale i prostřednictvím zvýhodnění v některých částech Modernizačního fondu. Víme ale, že to nestačí, pro úspěšnou transformaci uhelných regionů a výrazný posun při řešení územních a sociálních nerovností je zapotřebí zapojit více zdrojů, a to včetně soukromých nebo zahraničních investic,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„V Ústeckém kraji byly doposud podané dvě žádosti na strategické projekty, z celkem devíti projektů. První projekt Transformačního centra Ústeckého kraje se zaměří na oblasti jako digitalizace, inovace, energetika či péče o krajinu a současně nabídne prostor pro setkávání odborníků a coworking. Druhý projekt Synergys chce zkoumat nové zdroje energie jako je třeba geotermální či výrobu zeleného vodíku, a jejich zapojení do energetického mixu,“ doplnil ministr Hladík. Již během měsíce září se očekává předložení projektu Region univerzitě, univerzita regionu (RUR), ten se zaměřuje na odstranění dosavadních bariér rozvoje kraje. Projekt bude investovat do lidského kapitálu, know how, talentů a rozvoje kreativity. „Předložení zbývajících šesti strategických projektů kraje očekáváme během podzimu, nejpozději do konce roku 2023, kdy výzva pro předkládání žádostí těchto komplexních projektů končí,“ doplnil ministr Hladík.

„Přímo v Kadani byly předloženy dva projekty ve výzvě Konektivita škol. Žadatelem je Gymnázium Kadaň a místní Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,“ dodal ministr Hladík.

Operační program Spravedlivá transformace

OPST byl Evropskou komisí schválen 26. září 2022. Jeho celková alokace činí 39,4 miliardy korun (při aktuálním kurzu koruny) a je určen na podporu transformace Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje. Cílem podpory je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství EU do roku 2050. Celková částka OPST byla mezi kraje rozdělena na základě vybraných indikátorů: počet obyvatel, HDP, nezaměstnanost, plocha dotčená těžbou a počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji. Podpora může být využita na výzkum a inovace, digitalizaci, čistou energii a energetické úspory, oběhové hospodářství, rekultivaci a nové využití území, rekvalifikaci a pomoc při hledání zaměstnání či na pomoc pro malé i střední podniky.

Aktuálně bylo v OPST vyhlášeno 37 výzev s celkovou alokací 28,6 miliardy Kč, z toho 10 výzev pro žadatele z Ústeckého kraje. Do konce roku 2023 se předpokládá vyhlášení dalších výzev s alokací cca 2 miliardy Kč. Subjekty v Ústeckém kraji již předložily do výzev projekty za celkem 3,4 miliardy Kč. V rámci vyhlášených výzev je registrováno 263 žádostí s požadavkem cca 17 miliard Kč. Program je financovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci (FST). Velkou výhodou tohoto programu je, že se na výběru jednotlivých strategických projektů z velké části podílely aktéři v regionu (kraj, obce, zástupci soukromého a neziskového sektoru). Program je tak dobrým příkladem nástroje, který zohledňuje specifika daného regionu při nastavování témat i podmínek podpory. Poslední zasedání monitorovací výboru, který průběžně schvaluje kritéria pro výběr operací v jednotlivých oblastech, proběhlo v červnu. Další jednání se plánuje na podzim.