Díky Euroregionu Glacensis vzkvétá česko-polská spolupráce

26. 9. 2023 Pardubický kraj Regiony

Hranice nemusí vždy jenom rozdělovat. Příkladem je regionální sdružení Euroregion Glacensis, které již 27 let podporuje rozvoj území na pomezí Česka a Polska. Díky přeshraniční spolupráci získávají zapojená města, obce, školy či knihovny peníze na zlepšení kvality života občanů a mohou mezi sebou sdílet zkušenosti a nápady. V Pardubickém kraji se takto podařilo v posledních letech dokončit téměř 80 projektů.

Pardubický kraj

Do aktivit Euroregionu Glacensis jsou na české straně zapojeny samosprávy a další partneři z okresů Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubice a Šumperk. I přes to, že státní hranice mezi Pardubickým krajem a Polskem je v porovnání se sousedy s Královéhradecka mnohem kratší, daří se i v našem regionu podporovat mezinárodní spolupráci. Nejenom o tom diskutovali účastníci závěrečné konference, která se uskutečnila na sklonku září. „Bilancovali jsme již ukončené dotační období, které bylo pro náš region velice dobré. Díky programu česko-polské spolupráce Interreg administrovaný Euroregionem Glacensis se u nás podařilo dokončit 78 projektů za více než milion eur. Mezi úspěšné žadatele se řadí například Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Červená Voda, Králíky, Svitavy, ale i krajská Destinační společnost Východní Čechy. Kromě měst byly aktivní školy, knihovny a další veřejné instituce. Velice mě těší, že i navzdory tomu, že máme s Polskem společnou hranici jen 31 kilometrů, je velký zájem o spolupráci. Chtěl bych také pochválit Fond mikroprojektů, protože kromě toho, že přináší žadatelům peníze, je to takový projektový inkubátor, na kterém si mohou zájemci trénovat podávání žádostí a nutnou administrativu, než se třeba rozhodnou žádat o podporu na větší záměr,“ uvedl krajský radní Alexandr Krejčíř.

Euroregion Glacensis leží v České republice na území 3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého, a je největším česko-polským euroregionem s nejdelší společnou hranicí. Fond mikroprojektů je určen pro veřejnoprávní subjekty po obou stranách hranice, které realizují malé projekty ve finanční objemu do dvou milionů korun. Kromě tuzemských partnerů je samozřejmě klíčové zapojení našich severních sousedů. Možnými partnery na polské straně jsou veřejnoprávní subjekty z powiatů (okresů) kłodzki, ząbkowiski, wałbrzyski, strzeliński, świdnicki, dzierżoniowski a města Wałbrzych. „Právě spolupráce je tím, co odlišuje aktivity podpořené Euroregionem Glacensis od ostatních. Na drtivě většině z nich totiž participují partneři z obou stran hranice a společné aktivity často pokračují i po skončení záměru. Lidé se poznávají, společně něco tvoří, budují a pomáhají si. V tom tkví síla těchto projektů a je to případ, kdy hranice nerozděluje, ale naopak spojuje. Na nedávno ukončené programové období navíc naváže nová výzva, takže společně již brzy vstoupíme do další dekády. Doufám, že bude minimálně stejně úspěšná jako ty minulé,“ dodává radní Krejčíř s tím, že podle odhadů by nová etapa přeshraniční spolupráce mohla oficiálně začít již v listopadu letošního roku.

Hlavní cíle přeshraniční spolupráce

Posláním Euroregionu Glacensis je od roku 1996 podpora spolupráce a koordinace hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje dotčeného území. Podpora rozvoje se konkrétně týká:

  • územního plánování,
  • spolupráce v oblasti hospodářství a obchodu,
  • zachování a zlepšování životního prostředí,
  • výstavby a přizpůsobení infrastruktur přesahující státní hranice,
  • spolupráce při předcházení vzniku, průběhu a odstraňování důsledků přírodních katastrof a živelných pohrom,
  • rozvoj turistiky a zřizování nových hraničních přechodů,
  • spolupráce v oblasti školství, kultury a sportu,
  • spolupráce v humanitární a sociální oblasti.