Středočeský, Královéhradecký a Liberecký kraj se společně zavázaly ke spolupráci při systematické podpoře geoparků

2. 10. 2023 Středočeský kraj Životní prostředí

Memorandum o vzájemné spolupráci při systematické podpoře geoparků podepsali hejtmani Středočeského, Královéhradeckého a Libereckého kraje. Podpisem Memoranda se zavázali ke spolupráci na udržitelném rozvoji geoparků s ohledem na jejich význam pro turistický ruch, vzdělávání, vědu a výzkum i ochranu přírody a krajiny. Signatáři se zároveň zavázali iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR o systematické a udržitelné finanční podpoře činnosti geoparků v rámci celé České republiky.

Středočeský kraj

Podpis memoranda je výsledkem jednání, které inicioval Středočeský kraj již v loňském roce v rámci Komise Asociace krajů ČR pro cestovní ruch. Hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková vysvětluje: „Spolupráce s Libereckým a Královéhradeckým krajem je logickým krokem. Vždyť společně sdílíme péči o náš nejstarší geopark, Globální geopark UNESCO Český ráj, který se rozkládá na území našich třech krajů. Společně jsme se shodli, že je třeba najít řešení systematické a udržitelné finanční podpory geoparků, a to nejen v rámci našich třech krajů, ale celé České republiky. V tomto smyslu jsme se zavázali iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí. V tuto chvíli totiž ministerstvo pouze uděluje geoparkům potřebné certifikace, ovšem systematická finanční podpora státu chybí.“

Jednotlivé geoparky realizují řadu dlouhodobých aktivit, které jsou z výrazné části závislé na krátkodobých dotačních zdrojích. Nedostatečná dlouhodobá finanční stabilita těchto subjektů je hlavním problémem rozvoje jejich činnost. „Globální geopark UNESCO Český ráj, Geopark Broumovsko i další české geoparky mají dlouhodobý potenciál pro další rozvoj jak šetrné turistiky spojené se vzděláváním, tak rozvoj geologického výzkumu. Chceme tato cenná území zachovat, aby i příští generace mohly prozkoumávat naše úchvatná pískovcová skalní města nebo si prohlížet vzácnou krajinu z vrcholků dávno vyhaslých sopek. Naplňování nově uzavřeného memoranda povede k systematické podpoře těchto geoparků. Mimo jiné se tím také zvýší finanční stabilita jejich správy, což umožní promyšlenější, strategické plánování jejich rozvoje i ochrany,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Smluvní partneři se shodli na ochraně geologického dědictví a v rozvoji geoturismu s respektem k jedinečnosti geoparků. „Jsem rád, že můžeme podporovat geoparky společnými silami. Liberecký kraj má na svém území dva – Geopark Ralsko a Globální geopark UNESCO Český ráj, který se zároveň rozkládá na území Středočeského a Královéhradeckého kraje, se kterými jsme nyní podepsali memorandum o spolupráci. Na základě něj budeme společně usilovat o dlouhodobější a systematickou finanční podporu, a to zejména ze strany státu. Geoparky jsou fenoménem, který má výjimečný význam pro turistický ruch, vzdělávání a výzkum i ochranu přírody a krajiny daného území,“ dodal Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

„Jsem opravdu rád, že jednání, které jsme na začátku roku iniciovali v rámci Asociace krajů přináší první výsledky. Věřím, že se k naší snaze nalézt společný koncensus na systematické finanční podpoře přidají i další kraje. Geoparky si naši pozornost a podporu rozhodně zaslouží. Jejich význam dalece přesahuje pouze rovinu ochrany přírody. Často vznikají jako iniciativa místních obyvatel, kteří chtějí ochránit, a zároveň v rámci udržitelného rozvoje a cestovního ruchu, také prezentovat tato unikátní místa návštěvníkům. Důležitost geoparků se tak projevuje i v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a v neposlední řadě rovněž v kultivaci turistického ruchu,“ doplňuje Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Středočeského kraje, který se jako první zasadil o otevření tématu geoparků a jejich chybějící systematické podpory na půdě Komise cestovního ruchu Asociace krajů České republiky.

Geoparky jsou fenoménem, který má výjimečný význam pro turistický ruch, vzdělávání, vědu a výzkum i ochranu přírody a krajiny daného území. Síť národních geoparků v České republice představuje přibližně 12 % území České republiky. Rozkládají se na území osmi krajů a Hlavního města Prahy, přičemž většina geoparků nezasahuje pouze na území jediného kraje. V současné době je v České republice jeden Globální Geopark UNESCO Český ráj a deset prohlášených národních geoparků, jimž byla udělena certifikace Ministerstva životního prostředí. V Síti národních geoparků jsou sdruženy: Národní geopark Egeria (západní část Karlovarského kraje), Národní geopark Železné hory, Národní geopark Kraj blanických rytířů (Vlašimsko), Národní geopark Podbeskydí, Národní geopark Ralsko, Národní geopark Vysočina, Národní geopark Broumovsko, Národní geopark Barrandien (Praha a okolí, Berounsko, Brdy, Rakovnicko a Plzeňsko), Národní geopark Krajina břidlice (pohoří Nízký Jeseník) a Národní geopark Královská Šumava.

Michal Kroutil