V dotačním programu rozdělil Liberecký kraj na obnovu památek 22 milionů

29. 9. 2023 Liberecký kraj Dotace

Ke konci míří projekty obnovy kulturních památek, které byly v letošním roce podpořené z dotačního fondu Libereckého kraje – Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji.

Liberecký kraj

Letos krajský úřad přijal 102 žádostí. Podporu získalo 97 projektů, mezi něž kraj rozdělil 22 milionů korun.

„V letošním roce se nám podařilo podpořit všechny podané projekty, které splnily potřebné podmínky, a také jsme poskytli individuální dotace na velké obnovy. Moc mě těší, že se za poslední roky podařilo v kraji nastartovat desítky obnov památek a že Liberecký kraj je těmto obnovám nápomocen,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Skončila například závěrečná etapa restaurování varhan z kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově, které jsou dílem varhanářského mistra Josefa Predigera a řadí se k nejcennějším svého druhu v České republice. Jejich záchrana započala v roce 2013, kdy byly dlouhodobým působením červotoče již ve zcela havarijním stavu. V uplynulých letech prošly postupně náročným restaurátorským zásahem, který Liberecký kraj podpořil bezmála třemi miliony korun. V současné době jsou varhany po předchozím celkovém rozebrání opětovně sesazeny, naladěny a plně funkční. Jejich tóny si budou moci návštěvníci kostela poslechnout například při varhanním koncertě 21. října.

Závěrečnou fází letos prošlo i restaurování vitrážových oken v kostele 14. svatých pomocníků v Krompachu, které Liberecký kraj podpořil celkovou částkou převyšující 230 tisíc korun, a dokončuje se i další etapa záchrany Starého hřbitova při kostele Narození svatého Jana Křtitele v Kamenickém Šenově.

Tam Liberecký kraj po léta podporuje zajištění náhrobků i hrobek s cennou sochařskou výzdobou, které připomínají významné osobnosti tohoto sklářského města, a kterým by bez záchranných prací hrozil zánik. Letos se uskutečnila již osmá etapa obnovy, na které se Liberecký kraj dosud podílel částkou 900 tisíc korun. Od konce 19. století se již nepohřbívá, a tak je Starý hřbitov jako duchovní oáza klidu a ticha především častým cílem turistů, které do Kamenického Šenova přijedou.

Novou tvář dostává postupně i jedna z centrálních staveb v Novém Boru – kostel Nanebevzetí Panny Marie. V letošním roce skončila obnova fasády na lodi kostela; věž na nový kabát ještě čeká.

Jan Mikulička