Karlovarský kraj předloží vlastní návrh na rozpočtové určení daní

4. 10. 2023 Karlovarský kraj Ekonomika

Radní Karlovarského kraje schválili zákonodárnou iniciativu, prostřednictvím níž chtějí změnit zákon o rozpočtovém určení daní. Reagují tak na problematický konsolidační balíček, který je nyní v legislativním procesu, a na zastaralé nerovnoměrné a nespravedlivé nastavení financování, podle něhož kraje hospodaří s rozpočty založenými na socioekonomických reáliích platných v době jejich vzniku. O předložení zákonodárné iniciativy budou ještě jednat zastupitelé na říjnovém zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Karlovarský kraj

Nově by se finance měly rozdělovat podle jasně stanoveného klíče. Ten by měl zohledňovat kritéria, jako jsou rozloha a struktura kraje, počet obyvatel, délka silnic v krajské správě, počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby, počet žáků krajských středních škol a počet urgentních příjmů I. typu v krajem zřizovaných nemocnicích. Součástí návrhu je rovněž zahrnutí čtyř miliard korun do rozpočtového určení daní namísto každoročního dohadování o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dále se také počítá s navýšením základního podílu na sdílených daních tak, aby žádný kraj, vyjma Hlavního města Prahy, nebyl deficitní.

„Na jednu stranu chápu, že v této složité době nelze stát pouze s rukou nataženou a musí přijít nějaké systémové změny, ale připravovaný konsolidační balíček představuje nejenom pro kraje, ale i pro obce a jednotlivá města výrazné zásahy do jejich již tak napjatých rozpočtů. Je proto potřeba napnout veškeré síly, abychom pro ně vyjednali lepší podmínky. O změně zákona jsme debatovali spolu s ostatními hejtmany na jednání Asociace krajů ČR a zákonodárnou iniciativu již schválil Pardubický, Středočeský a Zlínský kraj. Očekáváme, že se postupně přidají i další regiony,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Celkové odhadované navýšení daňových příjmů Karlovarského kraje ze sdílených daní dle navrhované zákonodárné iniciativy by pro rok 2024 činilo cca 716 milionů korun, včetně přesunu finančních prostředků na opravy a rekonstrukci silnic II. a III. třídy ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Veronika Svobodová