Velké úspory i pro malé obce – odborníci radili starostům, jak šetřit za energie

4. 10. 2023 Pardubický kraj Energetika

Na sklonku září uspořádal Pardubický kraj seminář pro starosty z Moravskotřebovska a Českotřebovska o chytrých řešeních v energetice, která mohou značně ulehčit napjatým obecním rozpočtům. Cílem setkání bylo přítomné seznámit s aktuálními trendy a provést zájemce celou cestou, která vede od prosté myšlenky „chceme ušetřit“, přes nutnou administrativu až po samotnou realizaci úsporných projektů.

Pardubický kraj

Na akci konanou v prostorách městského úřadu v Moravské Třebové pozval starosty krajský radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr. Jednalo se o další iniciativu, jak koncepčně pomoci obcím zejména z hospodářsky a sociálně ohrožených regionů. „Pojmy jako EPC, PPA, energetické audity či trvalá udržitelnost jsou pro mnoho starostů, a to nejenom z menších obcí, zatím věci, které považují za příliš komplikované, a tak se jim vyhýbají. Přitom se jedná jen o postupy, pod kterými se schovává zdravý selský rozum při hospodaření s elektřinou, plynem a dalšími energiemi. Podvědomě se o to snažíme všichni u sebe doma – využíváme úsporné žárovky, netopíme při otevřených oknech, snažíme se krotit spotřebu, investujeme do zateplení a podobně. Protože víme, že takto investovaná koruna se nám časem vrátí. Při hospodaření obcí je jen potřeba myslet v širších souvislostech a vědět o tom, že se dají využít další nástroje, jako jsou dotace, komunitní spolupráce, sdružené investice a podobně. Právě to bylo cílem setkání v Moravské Třebové. Ukázat starostům, že se není čeho obávat, že jim v případě nejasností můžeme pomoci a je jen na nich, zda se pustí do úspor energií ve větším měřítku,“ popisuje důvod setkání radní Valtr.

Všechny důležité informace na jednom místě

Starostové se na semináři od odborníků dozvěděli užitečné principy, na které je potřeba brát ohled před samotnou realizací úsporných opatření. Kromě toho přítomní řešili, jaké lze využívat zdroje financování a diskutovali o fotovoltaice, větrných elektrárnách a příkladech dobré praxe. „Jednoznačným plusem bylo, že se na jednom místě sešli zástupci samospráv s energetickými manažery a dalšími experty z poradenských firem, kteří poskytli své praktické zkušenosti nabyté z projektů, které už jsou hotové a fungují. Po nich si vzali slovo také zástupci dodavatelských firem podnikajících v energetice. Ti zase přítomným řekli svůj pohled na věc. Zástupci obcí tak získali potřebné informace ‚z obou stran barikády‘. Dozvěděli se, že to jde v praxi dělat, jak to ostatní radnice zvládají, že je pro to opora v zákonech, na koho se obrátit, odkud čerpat finance,“ dodává Ladislav Valtr.

Energetičtí manažeři mají pomáhat starostům přímo v terénu

Pardubický kraj rozpohyboval pilotní projekt, kterým chce obcím na Moravskotřebovsku a Českotřebovsku přímo v místě prostřednictvím energetických manažerů pomoci starostům s přípravou úsporných projektů. Po vyhodnocení této fáze pak v případě zájmu odborníci zapojení do platformy Parádního kraje pomohou samozřejmě i obcím v dalších částech Pardubického kraje. „Za organizátory akce jsme spokojeni účastí, zájem projevila naprostá většina starostů z Moravskotřebovska a přijeli také zástupci České Třebové. Je vidět, že téma energetiky a souvisejících úspor je tématem současnosti. Rád bych vyzdvihnul především příspěvek energetického manažera Krajského úřadu Pardubického kraje Milana Vicha, který starostům srozumitelně předal své letité zkušenosti,“ shrnuje za organizátory seminář Tomáš Krátký z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Zástupci obcí se díky setkání přesně dozvěděli, jak jdou jednotlivé kroky za sebou a že je vždy důležité začít vhodným nastavením procesů energetického managementu a souvisejícím auditem.

Parádní kraj® je oficiální značkou Pardubického kraje zastřešující všechny aktivity v oblasti regionálního rozvoje a inovací. Zaměřuje se na propojení podnikatelů, firem, výzkumníků, studentů i zástupců obcí v našem regionu. Společně tvoříme budoucnost Parádního Pardubického kraje. Přidejte se k nám! Pokud vás zajímají inovace, nové technologie, SMART řešení či například aktuální dotační programy na podporu regionálního rozvoje a podnikání, navštivte www.paradnikraj.cz.

Slovníček pojmů

EPC × PPA
Při energetických úsporách se často hovoří o EPC projektech. Ty přes 20 let využívá i Pardubický kraj a jedná se o osvědčený nástroj, díky kterému se daří financovat projekty na úsporu energií. Novým trendem v oblasti tuzemské energetiky jsou PPA projekty. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?
EPC (Energy Performance Contracting)
Jinak řečeno energetické služby se zárukou. Obec ve spolupráci se soukromým dodavatelem společně navrhnou a realizují energeticky úsporná opatření (například zateplení budovy a výměnu kotelny ve škole). Investici hradí soukromý dodavatel, nikoliv obec. Cena investice se po smluvenou dobu (5–10 let) splácí z prokazatelně dosažených úspor z provozu. Obec tedy nemusí do projektu investovat z vlastního rozpočtu.
PPA (Power Purchase Agreement)
Dlouhodobá smlouva o dodávce obnovitelné energie s garantovanou cenou. Soukromý dodavatel obci poskytne elektřinu od výrobce, který využívá obnovitelné zdroje (větrná či solární). Kromě ekologického aspektu (snížení uhlíkové stopy) je výhodou pro odběratele pevná cena energie po dobu kontraktu (3–15 let). Obce tedy mohou po stanovenou dobu počítat v nákladech s fixní cenou a na základě toho plánovat další výdaje z rozpočtu.