Zlínský kraj pomůže obcím vytvářet prostředí přátelské ke všem generacím, nabídne Audit familyfriendlycommunity

6. 10. 2023 Zlínský kraj Sociální problematika

Probudit zájem obcí a jejich obyvatel o život rodin v obci a aktivizovat je, aby společným úsilím a vzájemnou komunikací utvářeli prostředí, ve kterém se dobře žije všem místním napříč generacemi. Zároveň zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. To jsou cíle projektu Audit familyfriendlycommunity, který startuje ve Zlínském kraji.

Zlínský kraj

„Nejedná se o audit v pravém slova smyslu, ale o vzájemné naslouchání mezi občany a zástupci obce. Inspiraci jsme našli v Rakousku, kde obdobný projekt funguje od roku 2006. Více než čtvrtina našich jižních sousedů, tedy přibližně 2,3 milionu, jich žije v obci, které audit pomohl nastavit opatření prospěšná pro život celé komunity,“ říká statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, která je ve Zlínském kraji odpovědná za sociální oblast.

Zapojené obce si díky propracovanému a v praxi ověřenému postupu vytvoří aktuální souhrn prorodinných opatření, která u nich už uplatňují. Následovat bude analýza možností rozvoje obce, tak aby zohledňovala potřeby všech generací. Klíčová jsou opatření pro životní období těhotenství a narození dítěte, rodina s kojencem, malé dítě do 3 let, dítě v mateřské škole, dítě školního věku, mladý člověk v procesu vzdělávání, období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata), senioři/seniorky.

Audit má několik fází – nejprve se zástupci obce zúčastní semináře, který uspořádá kraj. Poté obec získá poradce, který ji celým auditem provází. Oboje bezplatně zajistí Zlínský kraj. Následně obec seznámí své občany se zahájením projektu, sestaví pracovní skupinu ze zástupců obce, občanů, neziskových organizací, podnikatelů a dalších aktérů. Skupina nejprve prostřednictvím workshopu zhodnotí současný stav prorodinných a mezigeneračních aktivit a poté vytvoří návrh nových s využitím námětů od občanů. Rada nebo zastupitelstvo obce vybere a schválí ta opatření, která bude obec naplňovat v následujících třech letech.

Zapojení do familyfriendlycommunity může obcím přinést rozvoj existujících opatření, získat náměty a nová prorodinná opatření, která odpovídají skutečným potřebám obyvatel. Současně mohou obce aktivizovat veřejnost a zapojit další aktéry veřejného života do budování prorodinného klimatu v obci. V neposlední řadě může projekt pomoci zvýšit zájem mladých rodin o život v obci.

Vladimír Dostálek