Evropské fondy jsou příležitostí pro přeměnu uhelných regionů

12. 10. 2023 MMR ČR Regiony

České předsednictví Visegrádské skupiny ve dnech 10.–11. října 2023 uspořádalo pro zástupce čtrnácti členských států EU, Evropské komise a Evropské investiční banky expertní workshop nazvaný „Od uhelných regionů k budoucnosti Spravedlivé transformace“. Na setkání v Ústeckém kraji účastníci diskutovali o nástrojích pro obnovu hospodářské, sociální a environmentální situace regionů, na kterých se podepsala těžba uhlí.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

„Tato akce nám poskytuje jedinečnou příležitost spojit síly a hledat společné postoje k budoucnosti evropského Fondu pro spravedlivou transformaci, jeho užšímu propojení s klasickými fondy politiky soudržnosti tak, abychom pomohli nejvíce zasaženým regionům s přechodem ke klimatické neutralitě,“ uvedla ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU Kateřina Neveselá. Účastníci se v diskusi věnovali mj. přípravě plánů spravedlivé územní transformace, provádění navazujících programů, identifikaci strategických projektů, ale také možným kritickým místům a doposud získaným zkušenostem při využití celého Fondu pro spravedlivou transformaci a jeho směřování do budoucna.

V rámci workshopu měli účastníci možnost navštívit projekt Radovesická výsypka v Ústeckém kraji, která vznikla jako jedna z největších v Evropě na místě pěti obcí zasypaných výsypem z povrchových hnědouhelných lomů v okolí města Bílina. V současné době slouží jako domov vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů a také jako ideální místo pro procházky nebo sportovní vyžití. Vedle toho zde vznikla unikátní environmentální učebna pod širým nebem, která poskytuje především žákům místních základních škol prostor pro poznávání zdejší přírody.

Fond pro spravedlivou transformaci je jedním ze zdrojů evropských prostředků v rámci politiky soudržnosti, které mají podporovat území potýkající se v důsledku přechodu ke klimatické neutralitě s vážnými sociálně-ekonomickými problémy. Je jedním z nástrojů pro dosažení klimatické neutrality EU do roku 2050. V České republice byly prostředky fondu vloženy do Operačního programu Spravedlivá transformace, který je zaměřený na řešení negativních dopadů odklonu od uhlí v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Regionům a jejich obyvatelům umožní řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace. Celkový objem prostředků pro ČR je 1,64 miliardy eur, tedy cca 39,6 miliardy korun.