Ukázková spolupráce kraje a obce, v Brčekolech mají nejen novou silnici

13. 10. 2023 Pardubický kraj Regiony

Vodovod, kanalizace a potom také nová komunikace, chodníky nebo veřejné osvětlení. Brčekoly, místní část obce Rosice, nedaleko Hrochova Týnce se dočkaly zbrusu nové infrastruktury. Společný projekt se slavnostně ukončil v úterý 10. října.

Pardubický kraj

Celá stavební akce v Brčekolech včetně výstavby kanalizace trvala skoro dva a půl roku a investovala sem jak obec, tak Pardubický kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic. „Začalo se v květnu 2021 výstavbou kanalizace a vodovodu, který do Brčekol stále nebyl zavedený. Následovalo uložení některých kabelů pod zem, včetně elektřiny, a potom kompletní rekonstrukce vozovky, výstavba chodníků a instalace nového veřejného osvětlení,“ řekl starosta obce Rosice Zdeněk Volejník.

Právě kompletní oprava silnice byla v těchto dnech dokončena. „Oprava byla financovaná z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury a dosáhla celkové výše 27 milionů korun bez DPH,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš. Díky smlouvě o spolupráci, kterou obec uzavřela se Správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací Pardubického kraje, mohly všechny práce na opravách silnice, chodníků i osvětlení navazovat. „Je to vzorový příklad, jak by takové opravy měly vypadat. Díky tomu, že je infrastruktura uložena pod zem, nebude se muset do komunikace po dlouhé roky zasahovat. Všichni, kteří se na tom podíleli, mají můj obdiv,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Zdeněk Vašák.

Zhotovitelem stavby byla společnost Skanska, která zvítězila ve spojeném výběrovém řízení na silnici i chodníky. „Těší nás, že jsme tento projekt mohli realizovat. Práce byly náročnější na koordinaci vzhledem ke spolupráci se dvěma investory díla, nicméně komunikace a jednání jak se správou Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, tak s obcí Rosice byla po celou dobu výborná a my jsme rádi, že se nám dílo, které výrazně přispěje ke zlepšení vzhledu obce i k bezpečnosti dopravy, podařilo dokončit v termínu a požadované kvalitě,“ uvedl za zhotovitele stavbyvedoucí Tomáš Chrbolka ze společnosti Skanska.

Silnice se opravovala ve třech etapách tak, aby byla zachovaná dopravní obslužnost obce. „Komunikace mezi obyvateli obce a stavební firmou probíhala perfektně. Já oceňuji nejen práci stavebníků, ale také trpělivost lidí, protože vzhledem ke stavbě kanalizace a vodovodu trvaly práce opravdu dlouho a pohyb po Brčekolech nebyl snadný, chodilo se po štěrku, bahně i betonu. Každopádně to zvládli skvěle a my jako obec jsme si nastavili laťku opravdu vysoko,“ dodal Volejník.