Jihomoravský kraj dá další peníze na čističky a kanalizaci

13. 10. 2023 Jihomoravský kraj Dotace

Například záměr obce Prusy-Boškůvky nebo navýšení kapacity čistírny odpadních vod v Dolních Dunajovicích – nejen tyto projekty se podaří realizovat pomocí 23 milionů korun, které navíc Jihomoravský kraj uvolnil na vodní hospodářství ze svého rozpočtu. Na své schůzi (11. října 2023) takto rozhodli krajští radní. Definitivně záměr musí schválit ještě zastupitelstvo začátkem listopadu.

Jihomoravský kraj

Nedostatečná kvalita dodávané pitné vody trápí obec Prusy-Boškůvky. Zdrojem pitné vody jsou pouze studny, které však dlouhodobě na základě rozborů vody vykazují zvýšený výskyt bakterií. Kraj obec podpoří částkou 2,2 miliony korun při výstavbě nového vodovodu v délce 869 metrů. Dotace 8,3 milionů korun pomůže Rohozci při vybudování nové biologické čistírny odpadních vod, přibude i 2,9 km kanalizační sítě, včetně domovních přípojek. A novou čističku si pořídí také Dolní Dunajovice, od Jihomoravského kraje dostanou 10 milionů korun.

„Pro letošní rok jsme na oblast vodního hospodářství alokovali 92 milionů korun. Ještě během tohoto roku jsme navýšili dotační program o 10,7 milionů korun a teď se nám podařilo v rozpočtu kraje najít dalších 23 milionů korun. Celkově tedy za rok 2023 poskytneme na kanalizaci a čističky 125,7 milionů korun,“ uvedl radní pro oblast investic Vladimír Šmerda.

„Kraj nevlastní žádnou vodárenskou infrastrukturu, proto jsem rád, že můžeme pomoci obcím a městům alespoň finančně při realizaci jejich projektů pro zajištění dodávek pitné vody a odkanalizování a čistění odpadních vod,“ řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Lukáš Dubec.