Střechy plzeňských škol a školek se zelenají – a mohou i další

Plzeň pomáhá se statickým posudkem a poskytuje prostředky na projekt i samotnou realizaci

20. 10. 2023 ENVIC Dotace

Nejsou jen zpestřením, ale mnohdy i jedinou cestou, jak např. zmírnit přehřívání tříd nad vstupní halou školy. Zlepšují tedy mikroklima skrze vegetaci a celkově potřebné zadržování srážkové vody. Dalších benefitů je celá řada a u školských zařízení je to v neposlední řadě i význam vzdělávací.

Nadační fond Zelený poklad, zřízený Statutárním městem Plzní, ve své grantové výzvě „Ani kapka nazmar“ právě zelené střechy podporuje. „Prvním krokem je ale vždy statický posudek“, říká Václav Čubr ze sdružení ENVIC, které v této věci s fondem spolupracuje. „Nabízíme školkám a školám významnou pomoc. Za naše náklady jim zprostředkujeme statický posudek – zda a případně jaký druh zelené střechy bude možný.“

„Následně je možné ve zmíněné grantové výzvě ‚Ani kapka nazmar‘ žádat až o půl milionu korun na samotnou realizaci střechy včetně projektové dokumentace. U větších projektů i po etapách, je tedy možné na stejný záměr žádat znovu a získat až milion korun. Je to velká příležitost i pro zřizovatele a střechy, které vyžadují rekonstrukci“, uvádí manažerka fondu a grantových programů, Mgr. Tereza Pelclová.

Mezi úspěšné žadatele patří Tyršova ZŠ a MŠ v Černicích. Z grantů „Ani kapka nazmar“ realizovala již dvě zelené střechy, kde došlo k vyřešení problému s přehříváním přilehlé třídy a obě střechy slouží i jako praktická ukázka v rámci tematicky související výuky. Takové ZŠ a MŠ se pak stávají celkově atraktivnější pro rodiče a jejich děti ale i případné další donory. Aktuální uzávěrka grantové výzvy na realizaci samotné střechy je 31. 10. 2023, další by měla být vyhlášena na jaře následujícího roku. Při předchozí konzultaci s nadačním fondem je ale i aktuální termín reálný – podrobně lze vše zpracovat až v rámci samotného projektu.

K možnému zajištění statického posudku se stačí ozvat na e-mail vaclav.cubr@envic.cz.