Ve Švédsku se sociální služby přizpůsobují přáním klientů

20. 10. 2023 Kraj Vysočina Sociální problematika

Hejtman Vítězslav Schrek, radní pro sociální oblast Jan Tourek a další zástupci Kraje Vysočina, odpovídající za rozvoj sociálních služeb, se v polovině října zúčastnili zahraniční pracovní cesty do Stockholmu. Ve Švédsku se seznámili s fungováním tamního sociálního systému a navštívili několik zařízení poskytujících sociálně zdravotní služby.

Kraj Vysočina

Hostitelem a zároveň poskytovatelem sociálních služeb ve Stockholmu byla společnost Micasa Fastigheter, jejíž výkonná ředitelka Maria Mannerholm účastníky studijní cesty provedla několika zařízeními a diskutovala s nimi švédský systém poskytování těchto veřejných služeb.

Švédsko se v oblasti péče o své občany řídí mottem „každý člověk má právo žít dobrý život“. Proto i při péči o osoby s handicapem a seniory naprosto respektují jejich přání a sociální služby přizpůsobují jejich představám a individuálním potřebám. Téměř všichni senioři, i když postupně přicházejí o soběstačnost, žijí ve svých domácnostech nebo v bytech, které jim město zajistí. Jedná se povětšinou o byty rozmístěné v běžných bytových domech, kde je několik z nich určeno pro seniory. K nim přísluší i potřebné množství zdravotního personálu a pečovatelek, které jsou seniorům dle jejich individuálních potřeb k dispozici. Do domovů pro seniory, v podobě, kterou známe z tuzemska, jsou umisťováni pouze ti, kteří vyžadují nepřetržitou péči nebo jsou v těsném závěru života. Ani tyto domovy ale nejsou ústavními zařízeními, o klienty je pečováno individuálně, v jednotlivých kompletně vybavených domácnostech.

Jak vyplynulo z diskuse s náměstkyní primátora pro péči o seniory a kulturu Torun Boucher, tento přístup a systém sociálních služeb je možný díky dlouhodobé politice a daňovému systému švédského státu i místních samospráv, který stojí na vysokých odvodech z příjmů, bezplatných veřejných službách a většinové podpoře společnosti.

Zástupci Kraje Vysočina si potvrdili správný směr v pokračování transformace sociálních služeb tak, aby byly klientům poskytovány individuálně, s důrazem na člověka, jeho konkrétní zájmy a potřeby. Zajímavou a přenositelnou dobrou praxí je využití moderních technologií v logistice a plánování terénních sociálních a zdravotních služeb. V souvislosti s neúprosným stárnutím populace, které je napříč evropskými zeměmi podobné, je jedním z řešení postupná úprava kompetencí pečovatelského a ošetřovatelského personálu, efektivnější zapojení a začlenění osob v režimu uprchlíků a imigrantů do pracovního trhu. Další inspirací je povinnost investorů při realizaci výstavby na území města zahrnout do dané investice i požadavky města na vybudování určitého počtu sociálních bytů, nebo prostor pro veřejné služby, například školy, školky, zázemí pro sociální služby a další.