Novoborsko, další z hospodářsky a sociálně ohrožených území, bude mít svou studii

23. 10. 2023 Liberecký kraj Regiony

Liberecký kraj pokračuje v mapování potřeb hospodářsky a sociálně ohrožených území. Ta jsou charakteristická například svou vyšší mírou nezaměstnanosti nebo nedostatečnou dostupností některých služeb. Jejich vymezení stanovuje Strategie regionálního rozvoje ČR 2021–2027. V Libereckém kraji se jedná o Frýdlantsko, Novoborsko, Semilsko, Tanvaldsko a také bývalý vojenský újezd Ralsko. Vznikly již studie pro Frýdlantsko a Tanvaldsko a nyní se zpracovává materiál o Novoborsku.

Liberecký kraj

„Aktuálně dokončujeme třetí studii, a to pro správní obvod ORP Nový Bor. Připomínky jsme obdrželi z území Novoborska a od jednotlivých odborů Krajského úřadu Libereckého kraje,“ doplnil Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Na základě provedené analýzy a zapojení místních obyvatel studie definovala silné a slabé stránky. Dobrý je potenciál pro rozvoj cestovního ruchu, nízká kriminalita a rovněž nízký podíl nezaměstnaných. Mezi slabé stránky území patří špatný technický stav silnic, nedostatek pracovních příležitostí nebo vysoký podíl žáků, kteří předčasně ukončili základní školu.

„Výstupem studie bylo vytýčení sedmi rozvojových oblastí rozčleněných podle rozvojových témat navazujících na Strategii rozvoje Libereckého kraje 2021–2027. Tyto oblasti budou cílit na vyrovnání regionálních nerovností – například na zlepšení stavu silnic a zlepšení pracovních příležitostí na Novoborsku,“ dodal Ulvr.

Výsledná studie pro Novoborsko posléze poputuje na ministerstvo pro místní rozvoj, které ji uveřejní na svých stránkách územní dimenze. Veškeré informace o hospodářsky a sociálně ohrožených územích v Libereckém kraji se nalézají na stránkách Regionální stálé konference Libereckého kraje https://www.rsk-lk.cz/hsou.

„Kraj začal s přípravou již čtvrté studie, a to pro oblast Semilska. Šestnáctého října se konalo online jednání se zástupci obcí a dalších lidí z tohoto území, kde jsme tento plán představili,“ uzavřel Jiří Ulvr.

Nedílnou datovou základnou pro zpracování takovýchto studií je Informační systém projektových záměrů. Ten je od roku 2021 jedinou databází na území Libereckého kraje, která sdružuje projekty. Prvotně je určen pro sběr záměrů obcí, kraje a jim zřizovaných organizací či orgánů státní správy. Vkládat záměry však může jakýkoliv ekonomický subjekt. Informační systém nabídne do budoucna více užitečných funkcí, například propojení s dotačními příležitostmi. Nalézá se na webu www.projektovezamery.cz.

Jan Mikulička