Hlavními partnery podzimního 58. DMO jsou Bonita a PKV

23. 10. 2023 DMO Ostatní

Podzimní 58. Den malých obcí (58. DMO) připadá na 2. listopadu v Praze v O2 Universu a na 7. listopadu v Olomouci na Výstavišti Flora. Tradičním hlavním partnerem je společnost Bonita Group Service s.r.o., která obcím nabízí projekty dětských hřišť a volnočasových zón. Podruhé v řadě je hlavním partnerem také společnost PKV BUILD, která se zabývá obnovitelnou energetikou a energetickými úsporami pro obce.

Den malých obcí

S konferencí 58. DMO spolupracuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní pozemkový úřad, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. Pořadatelem je společnost Triada a spolek Český zavináč. Podzimní 58. DMO podpořilo 13 mediálních partnerů.

„Konference Den malých obcí nás zaujala svým zaměřením, a především cílovou skupinou. Jelikož má Státní pozemkový úřad celostátní působnost, vítáme rozdělení konference mezi Čechy a Moravu. DMO vnímáme jako příležitost představit zejména novým starostům a zastupitelům jednu z našich nosných agend, pozemkové úpravy, které jsou jediným komplexním nástrojem pro tvorbu krajiny a společně diskutovat nad dalšími problémy, se kterými se obce aktuálně potýkají. Oceňujeme rovněž možnost krátké přednášky, ve které se kromě zmíněného zaměříme na oblast majetkoprávních vztahů, správu nemovitého majetku státu a s tím spojenou agendu směn a převodů nebo Monitoring eroze zemědělské půdy,“ komentuje svou účast na konferenci Státní pozemkový úřad.

„Největším přínosem účasti na konferenci je určitě možnost přímého kontaktu se starosty, starostkami a dalšími. Promluvit si o tom, co je trápí a jak jim můžeme být nápomocni, jaká řešení nabízíme a jak je mohou zrealizovat přímo ve svých obcích, je neocenitelné. Konferenci vidíme i jako skvělou příležitost pro obce k vzájemné výměně zkušeností, např. s provozem dětských skupin a jeho financováním, a nápadů, jak třeba i tuto službu plnohodnotně zakomponovat do života obce,“ říká Šárka Jelínková, náměstkyně ministra, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Hlavní partneři si pochvalují účast na Dnu malých obcí

Hlavním partnerem konference DMO je dlouhodobě společnost Bonita, která vidí pozitiva konference především v možnosti osobního setkání se stávajícími zákazníky ale i s potenciálními novými zákazníky.

„Všem pak můžeme sdělit informace nejen o našich nových produktech ale také o dotačních možnostech, legislativních změnách či doporučit správný postup při výběru prvků. Díky DMO jsme našim zákazníkům blíže,“ říká Jan Ťok, výkonný ředitel Bonita Group Service s.r.o.

Podruhé je také hlavním partnerem konference společnost PKV BUILD, která vidí hlavní přínos v osvětě starostů o možných úsporách a optimalizaci komunální energetiky.

„Při naší každodenní práci vidíme, jak je pro obce a menší města energetická stránka jejich fungování složitá. Všude najdete školu nebo kulturní dům, u kterých jsou provoz a platby za energie čím dál dražší, optimalizovat to je ale většinou mimo schopnosti a znalosti starostů, a hlavně mimo možnosti rozpočtu obce. My ale víme, že možnosti jsou. Obcím a starostům tyto možnosti pomáháme aktivně hledat, a proto je pro nás účast na Dni malých obcí důležitá,“ přibližuje Ondřej Vaněk, jednatel PKV.