Jak efektivně podpořit kulturu ve Středních Čechách?

Odstartovala série veřejných debat, výsledkem bude strategie na příštích šest let

25. 10. 2023 Středočeský kraj Regiony

Středočeská města Rakovník a Beroun hostila v úterý 17. října první z celkem dvanácti workshopů věnovaných potřebám aktérů kulturního a kreativního sektoru s přesahem do veřejné, neziskové i podnikatelské oblasti v kraji. Další se uskuteční v říjnu a listopadu, výstupy poslouží při tvorbě Strategie Středočeského kraje pro oblast kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví na léta 2024–2030.

Středočeský kraj

Jakou podporu potřebují aktéři kulturního života ve Středních Čechách? Co by jim usnadnilo naplňování jejich kreativních záměrů? A v čem může pomoci Středočeský kraj? Taková a mnohá další témata se řešila během setkání zástupců krajské samosprávy, kraji zřizovaných organizací a aktéry občanského a neziskového sektoru, za účasti expertů Krajského úřadu Středočeského kraje.

„Kultura nás spojuje, obohacuje naše životy a hraje klíčovou roli při formování místní identity, i proto nás nesmírně těší vysoký zájem ze strany oslovených aktérů kulturního života regionu. Jsme rádi, že se spolu s námi shodují na potřebě konstruktivní diskuse. Sdílení zkušeností, úspěchů a výzev mezi všemi, kteří se aktivně podílí na kulturním a komunitním životě své obce, má pro budoucí rozvoj kultury neocenitelný význam,“ uvádí k projektu Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Právě osobní konzultace přinesou aktuální data a umožní efektivně analyzovat současný stav kulturního prostředí Středočeského kraje. Zároveň poslouží jako podklad pro stanovení strategických cílů a cest k jejich naplnění.

Od účastníků zaznělo mnoho podnětů, které radní pro oblast kultury, památkové péče Václav Švenda a předsedkyně Výboru pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, paní Lucie Cirkva Chocholová pozorně vyslechli. Jako překážky v rozvoji byly často zmíněny nedostatek financí, horší dopravní spojení, malé personální kapacity organizací nebo problém s oslovením mladší generace. Zlepšit informovanost veřejnosti, pomoci s metodikou a koordinací aktivit, zjednodušit administrativu a zamyslet se nad motivačními nástroji, takové a další podněty si zástupci kraje odnesli. „Velmi nám záleželo na tom, slyšet od účastníků co nejkonkrétnější zpětnou vazbu. Jen tak budeme moci do dalšího období nastavit skutečně funkční systém podpory kultury na území kraje. Setkání byla v tomto ohledu mimořádně otevřená a konstruktivní, potěšila nás také hojná účast,“ říká Lucie Cirkva Chocholová, předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch.

Širší veřejnost bude mít počátkem příštího roku příležitost vyjádřit se k návrhu Strategie prostřednictvím webových stránek www.stredoceskykraj.cz

Michal Kroutil