Vdechněte nový život použitým věcem

Snadný provoz reuse center s využitím informačního systému ENVITA od společnosti INISOFT

30. 10. 2023 INISOFT Ostatní

Co je odpadem a jak ho definuje zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech?

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Má se za to, že osoba má úmysl zbavit se movité věci, pokud tuto věc není možné používat k původnímu účelu. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá nebo ji není možné používat k původnímu účelu a tato věc současně ohrožuje životní prostředí.

Snižování množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu v dnešní době není pouze výzvou, ale nezbytností. To, jakým způsobem nakládáme s odpadem dnes, ovlivňuje naši budoucnost, ale i budoucnost našich dětí, generací, které přijdou po nás.

A tomu napomáhá mimo jiné i budování reuse center, jejichž hlavním cílem je právě snižování množství odpadu předcházením jeho vzniku.

reuse centrum
reuse centrum

Co je reuse centrum, na jakém principu funguje a kde ho obvykle najdeme?

Reuse centrum je zařízení nebo místo zaměřující se na opětovné využití použitých předmětů, které darují samotní občané obce. Prostřednictvím recyklace a obnovy použitelných věcí snižuje spotřebu surovin a energie potřebné k vytvoření nových výrobků a tím podporuje udržitelné spotřební chování. Obvykle se reuse centra nacházejí na sběrných dvorech či sběrných místech, v areálech technických služeb, případně v jiných prostorách měst a obcí, které bývají jejich nejčastějšími provozovateli.

Hrnečky po babičce, nepoužívané kolečkové brusle nebo rám od obrazu, kuchyňské nádobí, nábytek, knihy, hračky, kočárky, sportovní potřeby, tak to jsou věci, které od Vás přijme reuse centrum a nabídne je někomu dalšímu k použití, a to buď zdarma, nebo za symbolické ceny, tzv. manipulační poplatky ve výši desítek korun. Vy osobně tím přispíváte k předcházení vzniku odpadů a nad rámec toho pomůžete jiným lidem nastartovat třeba první vlastní samostatné bydlení.

Výnos z prodeje reuse centra nejde vždy jen na náklady s jeho provozem spojené, ale třeba v Chrudimi tak svými nákupy občané podporují místní útulek pro psy, v Jablonci nad Nisou a v Brně jde výtěžek z prodeje věcí na veřejnou sbírku, která podporuje výsadbu zeleně, ošetřování stromů, obnovu parků a pořízení a údržbu herních prvků na dětských hřištích, v Ostravě jdou tyto peníze na výsadbu veřejné zeleně. Je spousta projektů, kterými se jeho provozovatelé snaží podpořit ekologické projekty nebo obecně prospěšné činnosti. Reuse centrum je vlastně vítězství pro všechny.

Příklad z praxe: Reuse centrum v Poděbradech a využití informačního systému ENVITA společnosti INISOFT

V dubnu letošního roku rozšířilo také město Poděbrady možnosti zapojení občanů do systému předcházení vzniku odpadů a otevřelo nové reuse centrum v areálu Technických služeb v Kozinově ulici a my jsme měli možnost být u toho.

Město Poděbrady bylo totiž naším partnerem pro prvotní ověření softwarového řešení pro evidenci věcí, které reuse centrum přijme, inzeruje a vydá jejich novému uživateli. Velmi jednoduchého a velmi intuitivního řešení, kdy si obsluha reuse centra otevře webovou stránku v mobilním telefonu či tabletu, pořídí fotografii, naskenuje QR kód ze samolepícího štítku, doplní popisek a kategorizaci produktu a poté data uloží. Systém se pak sám postará o zařazení produktu do propagační stránky (katalogu předmětů) v reálném provozu. Samolepící štítky s QR kódy umístěné na předmětech mají barvu podle sazby manipulačního poplatku, což zjednodušuje orientaci návštěvníků reuse centra. Výdej předmětů probíhá jednoduchým načítáním QR kódů pomocí 2D čtečky čárových kódů, potvrzení výdeje automaticky generuje i doklad o platbě.

Podobně to funguje i u běžného nákupu potravin u samoobslužných pokladen. I v našem řešení naleznete podobné zjednodušení procesu výdeje. Návštěvníci reuse centra si totiž pomocí svého mobilního telefonu mohou otevřít webovou stránku tohoto systému a sami si načítat QR kódy předmětů, o které mají zájem. Obsluze následně jen nahlásí značku nákupního košíku, kterou si sami zvolili. Díky tomu ušetří čas obsluze reuse centra a sami mají pod kontrolou to, co je jim při výdeji účtováno.

Videoukázka evidence opětovně použitelných předmětů v Informačním systému ENVITA

Na pozadí evidence dochází k automatickému ovládání viditelnosti předmětů na propagační webové stránce, čímž se daří významně zrychlovat koloběh předmětů a míru zájmu o ně. Vydané předměty se automaticky odstraní z webové stránky, která je tak neustále aktuální. Obsluha reuse centra má také možnost z webové stránky odstranit ty předměty, o jejichž rezervaci byl projeven zájem.

Informační systém ENVITA s modulem ReUse se instaluje na běžný kancelářský počítač (v případě potřeby třeba i na server). Webové prostředí je zajištěno prostřednictvím nástroje TABIDOO, se kterým ENVITA komunikuje pomocí API rozhraní. Tisk samolepících štítků (QR kódy) pro naše zákazníky zajišťuje tiskárna PEMAX print.

Nespornou výhodou je krom jiného i:

  • jednoduchá evidence předmětů včetně automatické propagace → možnost rychlého zaškolení
  • částečné využití webového prostředí → nenáročný a stabilní provoz jak pro obsluhu, tak i pro IT podporu
  • v rámci propagace předmětů možnost nastavení manipulačních poplatků za poskytování služby → pokrytí finančních nákladů na provoz reuse centra.

Informační systém ENVITA s modulem ReUse, který umožňuje a zjednodušuje evidenci opětovně použitelných předmětů, tedy evidenci jejich příjmu a výdeje, a to za pomoci obyčejného mobilního telefonu nebo tabletu s připojením na internet je tu i pro Vás.

Objevte i Vy kouzlo reuse center, jejichž hlavním cílem je předcházení vzniku odpadu, vydejte se po nové cestě k udržitelnosti a zjednodušte si práci řešením, které Vám modul ReUseIS ENVITA nabízí.

Envita