V soutěži Komunální projekt roku 2023 si odnesl první cenu projekt Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství v Praze

26. 10. 2023 Praha Veřejná správa online

Inovativní, udržitelnější, a především efektivnější řešení odpadového hospodářství v české metropoli – to jsou hlavní cíle projektu Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství, který se umístil na prvním místě v již devátém ročníku soutěže Komunální projekt roku 2023. Ocenění v kategorii Odpadové hospodářství převzala náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí a klimatického plánu Jana Komrsková. Projekt je společně realizován pražskou městskou společností Operátor ICT (OICT) a odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Praha

„Ocenění je nepochybně výsledkem kvalitní a efektivní spolupráce našich týmů z oblasti životního prostředí a naplňování klimatického plánu i ICT a inovací. Doufám, že do budoucna půjdeme ještě dále a vzniknou další inspirativní projekty. Skutečnost, že ocenění v oblasti odpadového hospodářství přebírám za projekt v rámci koncepce Smart Prague 2030 dokazuje, že problematika nakládání s odpady není záležitost druhé koleje. Naopak, je jednou z priorit. Díky tomuto konkrétnímu projektu se například nemusí tak často vyvážet odpad. To má nejen pozitivní ekonomické přínosy pro městskou pokladnu, ale šetří se i pohonné hmoty a tím také naplňujeme náš klimatický plán,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Vyhlášení letošního ročníku soutěže Komunální projekt roku se uskutečnilo v úterý 24. října 2023 v nové radnici městské části Praha 12. Hlavní město uspělo se svým projektem v kategorii Odpadové hospodářství.

Projekt Komplexní nástroj pro odpadové hospodářství vychází z koncepce Smart Prague 2030, která si právě oblast Bezodpadové město definovala jako jednu ze svých priorit. Tento jedinečný projekt představuje inovativní a efektivní řešení v oblasti odpadového hospodářství a skládá se ze tří samostatných projektů. Prvním z nich je Chytrý svoz odpadu, který využívá senzory umístěné v odpadových nádobách k monitorování jejich naplněnosti. Druhým projektem je poté RFID odpadové nádoby, který prostřednictvím čipů umožňuje detekovat svozy odpadových nádob. Třetím projektem je aplikace Moje Praha sloužící k informovanosti občanů hlavního města mimo jiné o aktuálním stavu zaplněnosti jednotlivých odpadových nádob a kontejnerů.

„Oceněná chytrá řešení a inovace mají kromě zefektivnění svozu odpadu a snížení nákladů další přesah. Snižují zátěž na životní prostředí, zvyšují komfort na silnicích, sbírají data umožňující další použití pro optimalizaci veřejného prostoru a pomáhají také zlepšit informovanost obyvatel Prahy. Dvě věci pouze zdánlivě nesourodé, tedy odpadky a inovace, se tu spojily a osvědčily v příkladu dobré praxe,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur.

Díky tomuto komplexnímu projektu tak může hlavní město kontrolovat stav a skutečnou naplněnost sběrných nádob na separovaný odpad za pomoci IoT senzorů, které jsou umístěné převážně v podzemních nádobách a nádobách se spodním výsypem.

„Projekt zabývající se odpadovým hospodářstvím v Praze jsme nejdříve testovali v pilotním režimu a po jeho osvědčení byl převeden do rutinního provozu. Během let 2021–2022 jsme rozšířili projekt na zhruba 1200 kusů senzorů. Do budoucnosti plánujeme rozšířit senzorická řešení do všech separačních nádob se spodním výsypem na území hlavního města Prahy, tj. až do cca 7000 ks sběrných nádob,“ doplňuje k oceněnému projektu Petr Suška, místopředseda představenstva OICT, který má problematiku Smart City a inovací na starosti.

Data získaná z toho projektu jsou posílána do oficiální pražské městské datové platformy Golemio a informace o aktuálním stavu zaplněnosti vybraných odpadových nádob jsou poté veřejnosti přístupná na webu odpady.mojepraha.eu. Městská společnosti OICT v současné době pomáhá české metropoli technicky i při přechodu na multikomoditní sběr a zajišťuje nástroj, který umožňuje pomocí pořízení fotografií jednodušší kontrolu přelepování jednotlivých nádob.

Soutěž Komunální projekt roku se koná každoročně od roku 2014 a oceňuje nejlepší realizované projekty na úrovní místní samosprávy v uplynulém roce. Letošní ročník ocenil projekty v celkem deseti soutěžních kategoriích (Sociální projekt roku, Veřejné zdraví a sport pro všechny, Utváření veřejného prostoru, Veřejná zeleň, Odpadové hospodářství, Chytrá obec, Kulturní a vzdělávací činnost, Komunální a komunitní energetika, Ekologický projekt roku a Bezpečný úřad) a byla také udělena Cena ministra pro místní rozvoj.