Karlovarský kraj vyhlásil další balík dotačních programů

26. 10. 2023 Karlovarský kraj Dotace

Karlovarský kraj pokračuje ve vyhlašovaní dotačních titulů na příští rok. Zastupitelé na pondělním zasedání schválili programy z priority 2, které spadají pod kulturu a sociální oblast. Žadatelé se již nyní mohou seznámit s jejich podrobnými pravidly na webu kraje, přičemž příjem žádostí bude spuštěn na konci listopadu a na začátku prosince.

Karlovarský kraj

„Na zastupitelstvu kraje jsme schválili vyhlášení dalšího balíku dotačních programů pro příští rok a opět mne těší, že mohu veřejnost informovat o tom, že u některých z nich došlo oproti minulému roku k navýšení alokace. Více peněz bude nejen na aktivity v cestovním ruchu, kde jsou podporována infocentra, destinační managment, marketing či například řemeslná a zážitková turistika, ale také na vydávání neperiodických publikací. V sociální oblasti pak půjde více prostředků na podporu aktivní činnosti seniorů. S přispěním kraje se pro ně daří vytvářet zajímavé volnočasové programy a oni tak zůstávají stále aktivní a co víc, udržují potřebný kontakt se svými vrstevníky,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek, který má v gesci oblast správy majetku a investic.

Kromě již zmíněných dotačních titulů na podporu aktivit v cestovním ruchu, vydávaní neperiodických publikací a aktivní činnosti seniorů, kraj vyhlašuje také program na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení, na přípravu projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v památkově chráněných územích a na podporu rodiny. Celkový objem finančních prostředků, které mají žadatelé v rámci priority 2 k dispozici, je téměř 25,3 milionu korun. Veškeré potřebné informace o jednotlivých dotačních programech najdou zájemci na webu kraje v záložce Dotace.

Přehled vyhlášených dotačních programů s termínem příjmu žádostí

28. 11.–4. 12. 2023
  • Program na podporu aktivní činnosti seniorů
  • Program na podporu rodiny
5. 12.–11. 12. 2023
  • Program na přípravu projektů obnovy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů v památkově chráněných územích
  • Program na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení
  • Program na podporu aktivit v cestovním ruchu
  • Program na podporu vydávání neperiodických publikací

Veronika Svobodová