Místní akční skupiny podporují vztah obyvatel k regionu

26. 10. 2023 Královéhradecký kraj Regiony

Místní akční skupiny (MAS) na území Královéhradeckého kraje svými aktivitami podporují vztah obyvatel k regionu. MAS Podchlumí a Nad Orlicí se společně s Výzkumným a šlechtitelským ústavem ovocnářským Holovousy připojily k iniciativě Milion ovocných stromů pro krajinu. MAS Stolové hory organizuje výsadbu starých odrůd ovocných stromů, MAS Království – Jestřebí hory vydala skládací brožuru k místně zakotvenému učení v praxi a MAS Podchlumí se podařilo vydat Regionální učebnici Podchlumí, která nejen dětem přibližuje krajinu, přírodu a historii.

Královéhradecký kraj

MAS Podchlumí a Nad Orlicí díky připojení k iniciativě Milion ovocných stromů pro krajinu se snahou o záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a pěstitelství vydaly Příručku pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska a tematické leporelo. MAS Stolové hory organizuje již druhým rokem výsadbu starých odrůd ovocných stromů, jako jsou třešně, švestky, jabloně nebo jeřáby, do aleje Ostašinka. V Machově byla alej vysázena na počest vítězství jabloně u Lidmanů v anketě Strom roku, kterou MAS Stolové hory nominovala. Všechny tyto akce mají komunitní charakter, spojují místní obyvatele, zapojují školy a místní podnikatele a utužují i vztahy mezi vesnicemi.

Budovat vztah dětí k regionu, kde žijí, se MASkám daří nejlépe skrze projekt Místní akční plán vzdělávání. MAS Království – Jestřebí hory vydala skládací brožuru k místně zakotvenému učení v praxi, do budoucna plánuje 3D tisky a komiksy se zaměřením na zajímavá místa, události či postavy Jestřebích hor. V MAS Podchlumí se podařilo vydat Regionální učebnici Podchlumí, která nejen dětem přibližuje krajinu, přírodu a historii a může být i oporou pro učitele vlastivědy, přírodovědy, zeměpisu a dějepisu. Všem školám byla darována jabloň jako vyvrcholení čtyřleté spolupráce v projektu MAP, která nese své plody. „Jablko jako místní symbol děti propojuje s regionem, kde žijí. Tyto jabloně od VŠÚO Holovousy mohou na školních zahradách růst po několik desetiletí a každoročně poskytovat náměty pro výuku novým a novým generacím dětí a žáků.“ shrnula Zdeňka Novotná, manažerka projektu MAP.

MAS Stolové hory sestavila z pohledů došlých od účastníků tamního příměstského tábora Výletovník, který slouží jako tipy na výlety v okolí. „Zjistili jsme, že mnohdy i dospělí se dozvěděli o zajímavých místech v okolí, která vůbec neznali,“ zhodnotila Mirka Soldánová z MAS Stolové hory.

V MAS Království – Jestřebí hory pořádají s TJ Sokol Havlovice již 15 let Olympiádu pro starší a dříve narozené a posilují tak mezigenerační vazby místních obyvatel. Olympiády se vždy účastní okolo 400 seniorů z většiny obcí na území MAS, s organizací pomáhají žáci základní a střední školy.

„Podpora rodin, vzdělanost a vztah mladých obyvatel k obcím a regionu, kde žijí, je pro MAS Sdružení SPLAV důležité téma,“ uvedla Vendula Holubcová, manažerka projektu MAP. Proto se MAS účastní mnoha akcí, kde návštěvníkům přibližuje svůj region například formou deskové hry Putování pod Orlickými horami nebo soutěžemi v poznávání živočichů, bylin, rostlin a příběhů Podorlicka a Orlických hor. MAS organizuje již pátý ročník Olympiády regionálních znalostí žáků 2. stupně základních škol v okrese Rychnov n. Kněžnou. Tříčlenná družstva žáků, která nejlépe odpoví na 50 otázek z oblasti historie, přírodopisu, zeměpisu a osobností regionu, postupují do 2. kola, kde soutěží v kvízu Riskuj. Porotě z řad významných odborníků regionu představují téma, která si předem zpracovala a vítězové se proletí letadlem nad Rychnovskem.

Jednou ze stěžejních rolí místních akčních skupin je vytvářet síť regionálních partnerů, propojovat společné zájmy, propagovat region a zajišťovat výměnu zkušeností tak, aby se region neustále rozvíjel. Svými aktivitami poukazují na místní produkci, tradice, pečují o krajinu, dbají na vzdělanost a na vztah obyvatel k obcím, kde žijí.