Zažijte nový rozměr profesního rozvoje s Ročním NOTIAvzděláváním

31. 10. 2023 Poradce podnikatele Ostatní

Roční NOTIAvzdělávání je spolehlivá zkratka k odborným školením. Otevře Vám dveře k revolučnímu způsobu profesního rozvoje v oblasti veřejné správy. Tato novinka, která je členem produktové rodiny pod hlavičkou společnosti Poradce podnikatele, s. r. o., nabízí unikátní možnost ponořit se do hloubky klíčových témat a získat cenné poznatky od nejlepších odborníků v oboru. Vzděláváme více než 30 let a umíte to!

Poradce podnikatele

Profesionálové v čele s Olgou Sloupovou, Ing. Olgou Krchovovou, JUDr. Ivanou Pařízkovou, Ph.D., Mgr. Ivetou Chmielovou Dalajkovou, LL.M., RNDr. Ivanem Brychtou, Danou Blažkovou, Zdeňkem Křížkem, Mgr. Pavlem Šrámkem, Ph.D., Ing. Zdeňkem Kunešem, Jaroslavou Svobodovou, Ing. Petrou Schwarzovou Vám poskytují kvalitní informace právě ve chvíli, kdy je nejvíce oceníte.

Celý lektorský tým Vás provází tématy, kterými jsou například Inventarizace majetku a závazků územních samosprávních celků, DPH pro příspěvkové organizace a územně samosprávné celky, Home office ve veřejném sektoru, Účetní závěrka 2023, Odměny zastupitelů, Rozpočty obcí v otázkách a odpovědích, Pokladna 2023, Pedagogické intervence – její financování a vykazování pro rok 2023 aktuálně, Úrazy dětí a vše kolem nich, FKSP a mnoho dalších.

Nejenže získáte exkluzivní přístup k rozsáhlé knihovně záznamů z našich webinářů, ale garantujeme možnost navštívit minimálně 40 nových akcí ročně, kde můžete využít jejich jedinečných bonusů:

  • Interaktivní diskuse: zapojte se do živých diskusí a pokládejte otázky přímo odborníkům, kteří rychle naleznou řešení Vašeho problému.
  • Praktické ukázky: vzdělávejte se na praktických ukázkách a příkladech. Jeden příklad je lepší než dlouhá teorie.
  • Vždy aktuální: budete stále v obraze. Pravidelně informujeme o novinkách v legislativě a moderních trendech a technologiích.
  • Akreditace – webináře pro školy s Ing. Petrou Schwarzovou akreditovány MŠMT.

Modernost a unikátnost ročního předplatného spočívá v:

  • možnosti zapojení do jedné licence až 5 kolegů – jedno předplatné tak využije starosta, tajemník, účetní, ředitelka školy nebo například ekonomka školy či školní jídelny. Toto řešení přináší velkou finanční úsporu;
  • TOP lektorech – spolupracujeme se špičkami v oboru, abychom měli jistotu, že Vám předáváme vždy pouze správné informace. Kvalitní informace jsou základ!
  • férovém jednání – u nás nenaleznete žádné skryté platby, hvězdičky ani nekonečné smlouvy. Chceme Vám pomáhat, nikoliv Vás stresovat;
  • rozmanitosti našich webinářů – nabízíme rychlé přehledy o aktuálním vývoji legislativy i celodenní rozbory složitých problematik;
  • sami si píšete, jaká témata chcete zařadit do obsahu.

Pro všechny čtenáře Deníku veřejné správy máme speciální nabídku. Zavolejte na telefonní číslo 212 247 811 nebo napište na e-maily blahutova@pp.cz, kosutova@pp.cz a my Vám roční předplatné rádi představíme. S heslem DVS2023 získáte do 17. 11. 2023 navíc 10% slevu na jeho pořízení.

Spojte se s profesionály a studujte s Ročním NOTIAvzděláváním

Notia