Odpadový Oskar oceňuje obce za nakládání s odpady

Letos v rámci Moravskoslezského kraje bodovaly Bocanovice, Písečná a Fulnek

27. 10. 2023 Moravskoslezský kraj Životní prostředí

Produkce směsného odpadu v Moravskoslezském kraji dlouhodobě klesá a je pod republikovým průměrem. Soutěž Odpadový Oskar oceňuje obce s nejnižším směsným komunálním odpadem (SKO). Ve třech kategoriích podle počtu obyvatel se na prvním místě umístily obce Bocanovice, Písečná a Fulnek. Fulnek má pak prvenství i v celostátním hodnocení.

Moravskoslezský kraj

Průměrné množství SKO na jednoho obyvatele je v Moravskoslezském kraji 185 kilogramů za rok, v roce 2010 to bylo 211 kg ročně. Díky osvětě a posilování vztahu obyvatel k životnímu prostředí jeho množství průběžně klesá. Jedním z významných vlivů jsou také odpadové soutěže, které mají obce a jejich občany motivovat k lepšímu nakládání s odpady. V rámci republiky má Moravskoslezský kraj čtvrtou nejnižší produkci SKO.

Nejnižší produkci SKO ze všech sídel nad 5000 obyvatel v ČR má dlouhodobě Fulnek. Jeden z důvodů je, že finančně motivuje domácnosti produkci SKO snižovat. Lidé zde platí za svoz jen skutečně vyhozeného množství odpadů (tzv. PAYT). Obec Písečná, která má v rámci kraje prvenství v kategorii do tisíce obyvatel, má zaveden motivační systém MESOH. Domácnosti, které se do systému zapojí, jsou slevou na poplatku motivováni jak k předcházení vzniku odpadu, tak ke třídění. Výše slevy má vazbu jak na objem vytříděných odpadů, tak na objem vyprodukovaného směsného odpadu. Všechny potřebné informace mají obyvatelé obce přehledně k dispozici na jejím webu. Další prvenství získal v celorepublikovém hodnocení Jablunkov, který je nejlepší mezi obcemi s rozšířenou působností.

Obce s nejnižší produkcí směsného odpadu – Moravskoslezský kraj

(hodnoceny data o produkci odpadu za rok 2022)

Obce do 1000 obyvatel

  1. Bocanovice – 488 obyvatel – 53,4 kg/ob
  2. Heřmanice u Oder – 365 obyvatel – 70,6 kg/ob
  3. Vělopolí – 306 obyvatel – 81,3 kg/ob

Obce od 1001 do 5000 obyvatel

  1. Písečná – 1047 obyvatel – 75,4 kg/ob
  2. Bukovec – 1367 obyvatel – 76,1 kg/ob
  3. Březová – 1386 obyvatel – 78,2 kg/ob

Obce nad 5000 obyvatel

  1. Fulnek – 5484 obyvatel – 97,4 kg/ob
  2. Bystřice – 5261 obyvatel – 110,9 kg/ob
  3. Příbor – 8297 obyvatel – 131,1 kg/ob